Chris Ohman

คริส โอห์มาน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไอทีและนักวิเคราะห์ระบบที่ EquitiesFirst

คริสดูแลระบบเทคโนโลยีสำหรับหน่วยธุรกิจทั้งหมดของ EquitiesFirst ทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิกเพื่อทำให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี คริสจึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญรอบด้านเกี่ยวกับการจัดการไอที การวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst คริสทำงานเป็นนักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง คริสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น มิชิแกน ในเมืองมาร์แกตต์

คริสประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา