Mitchell Hopwood

 มิทเชล ฮอปวูด เป็นประธานกรรมการบริหารที่ EquitiesFirst™ ประจำออสเตรเลีย

มิทเชลเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงดูแลปฏิบัติการสำหรับทุกหน่วยธุรกิจที่อยู่ในซิดนีย์ เพิร์ท และเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

มิทเชลมีประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชีและการธนาคารมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางในด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน บริการให้คำปรึกษา และการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst มิทเชลเคยดำรงตำแหน่งด้านการบริหารที่ Credit Suisse, Deutsche Bank และ PricewaterhouseCoopers มิทเชลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และการจัดการการเงิน จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี

มิทเชลประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออสเตรเลียในซิดนีย์