การแก้ไขปัญหาโดยใช้นวัตกรรมคือเสาหลักในการดำเนินธุรกิจของเราและสิ่งที่เราดำเนินต่อเนื่องมาในองค์กรคือ แนวทางการลงทุนของเราก้าวข้ามข้อจำกัดของการให้สินเชื่อแบบดั้งเดิม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราสามารถเข้าถึงเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวคิดแรกเริ่ม

โดยนักธุรกิจและนักลงทุนชาวอเมริกันชื่ออเลกซานเดอร์ คริสตี จูเนียร์

เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 ตอนที่คุณอเลกซานเดอร์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจฟาร์มแอปเปิ้ลของครอบครัวรุ่นที่สามในเมืองมิชิแกน

คุณอเลกซานเดอร์จัดหาเงินกู้ยืมเชิงพาณิชย์ให้กับครอบครัวนี้ 2 รายการ ฟาร์มแห่งนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ค่อยดีมาเป็นเวลาหลายปี และเมื่อต้องการเงินทุนเพิ่มเติม พวกเขาก็ไม่มีหลักทรัพย์อื่น ๆ มาค้ำประกันแล้ว ยกเว้นก็แต่หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม คุณอเลกซานเดอร์ได้หาทางเลือกให้กับครอบครัวนี้ได้ในที่สุด โดยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาเงินทุนในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งสามารถให้สินเชื่อโดยใช้ตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งนั่นทำให้คุณอเลกซานเดอร์สามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นในการเสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการและยังคงใว้ซึ่งทรัพย์สินของครอบครัวได้อย่างทันเวลา

เป้าหมายระดับโลก

จากประสบการณ์ดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอเลกซานเดอร์มองหาโอกาสในการให้กู้ยืมเงินโดยใช้ตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เผื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนที่มีลักษณะเฉพาะและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนำมาซึ่งสการก่อตั้งบริษัท EquitiesFirst ในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน EquitiesFirst ถือเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกและมีสำนักงานในหลายประเทศ โดยบริษัทเป็นผู้ริเริ่มในการจัดหาเงินทุนก้าวหน้า (Progressive Capital) ซึ่งดำเนินกิจการในตลาดการเงินหลักทุกแห่ง

สำนักงานระดับภูมิภาคทุกแห่งของ EquitiesFirst ได้รับใบอนุญาตและ/หรือผ่านการรับรองตามขอบเขตที่กำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านตลาดเงินและ/หรือตลาดทุนในแต่ละประเทศ ทั้งในสหราชอาณาจักร จีน (ฮ่องกง) ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป ตลอดจนตลาดการเงินแห่งดูไบและตลาดหลักทรัพย์อาบูดาบี ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทาง EquitiesFirst ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่บริษัท ผู้ประกอบการ และนักลงทุน รวมแล้วหลายร้อยราย ซึ่งถือเป็นนิยามใหม่แห่งการบริการในภาคการเงิน

ค่านิยมของเรา

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอาใจใส่

ความเอาใจใส่คือรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพันธมิตรทางธุรกิจ

จุดกำเนิดของบริษัทเรามาจากการแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ การอยู่รอดท่ามกลางวัฏจักรของตลาด และการสืบมรดกตกทอดของธุรกิจในระยะยาว และจากจุดนี้ พวกเราได้ร่วมสร้างธุรกิจร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจโดยมีจุดทุ่งหมายที่จะเติบโตไปด้วยกัน

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

จริง ๆ แล้วธุรกิจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลดังนั้น การร่วมมือกันจึงจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือกัน ความจริงใจ และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่มีที่จะช่วยให้เราปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่มีลักษณะเฉพาะและมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เราเริ่มต้นธุรกิจมาจากความคิดที่ต้องการช่วยเหลือลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในดีเอ็นเอของเราในปัจจุบัน

การลงทุนอย่างแท้จริง

การสร้างสมดุลให้กับผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจของเราและสร้างคุณค่าให้กับทุก ๆ ด้าน เราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราเติบโตและกลับมาใช้บริการเราอีกครั้ง

สิ่งที่พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าได้รับจากเราตลอดระยะเวลาที่เราคอยดูแลจะเป็นข้อพิสูจน์ เพราะธุรกิจหลายร้อยแห่งที่ได้รับเงินทุนจากเราไปนั้นสามารถอยู่รอดในตลาดในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินและสามารถพลิกสถานการณ์จนประสบความสำเร็จได้