ข่าวสาร

2023-09-20

เปิดเผยการคาดการณ์ต่างมุมมองในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันระดับภูมิภาค
ที่มองความผันผวนแตกต่างกันอย่างมากระหว่างตะวันออกและตะวันตก

  • ผู้ลงทุนสถาบันในอเมริกาเหนือและยุโรปราว 82% มองว่ามีความผันผวนเพิ่มขึ้น ขณะที่ฟากเอเชียแปซิฟิกมีเพียง 54%
  • นักลงทุนในเอเชียแปซิฟิกกังวลเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้า กำแพงภาษีศุลกากร และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าที่อื่น
  • นักลงทุนในยุโรปพะวงเรื่องพลังงานมากที่สุด ส่วนนักลงทุนในอเมริกาเหนือห่วงปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม