พอร์ตการลงทุนของเรา

คือนักลงทุนเน้นคุณค่าที่บริหารจัดการพอร์ตตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แนวทางสร้างพอร์ตการลงทุนของเรามีรูปแบบที่แตกต่างจากที่อื่น โดยเราจะทำการลงทุนแต่ละรายการผ่านการให้สินเชื่อให้แก่นักลงทุนระยะยาวโดยตรงโดยมีตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

พอร์ตการลงทุนของ EquitiesFirst มีความหลากหลายโดยการกระจายการลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งในหลายภาคอุตสาหกรรม ทีมลงทุนจะกำหนดค่าอัลฟา (Alpha) ในและรายการการลงทุนซึ่งการลงทุนของเราจะเป็นการ long position เท่านั้นซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์พื้นฐานควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจะมีการทำการซื้อขายและการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในแต่ละช่วงเวลา

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ปริมาณสินเชื่อโดยรวมที่ออกให้โดย EquitiesFirst มีมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การสร้างพอร์ตการลงทุนโดยใช้กลยุทธที่แตกต่าง

นวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญของ EquitiesFirst ผ่านการสร้างพอร์ตการลงทุนของเรา โดยเราจะให้สินเชื่อแบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยกับนักลงทุนระยะยาวหรือเจ้าของธุรกิจ โดยใช้สินทรัพย์ประเภทตราสารทุนของนักลงทุนระยะยาวหรือเจ้าของธุรกิจมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยจะมีการกำหนด เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันให้แก่ลูกค้าของเราส

สำหรับบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราคือแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี และสำหรับเรา นี่คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการสร้างพอร์ตการลงทุน และจัดสรรผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของพันธมิตรตลอดระยะเวลาการให้สินเชื่อ