ปัญหาที่พบบ่อย

สินเชื่อที่ใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันช่วยให้นักลงทุน* ที่ปกติแล้วถือหุ้นจำนวนมากไว้ในมือ สามารถนำหุ้นเหล่านั้นมาสร้างสภาพคล่องให้กับตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ ในขณะที่ยังคงได้รับประโยชน์จากหุ้นเหล่านั้นอยู่เมื่อหุ้นราคาสูงขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของ EquitiesFirst โปรดคลิกที่นี่

สินเชื่อที่ใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยหมายความว่าในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้จะสามารถใช้หุ้นที่ได้รับโอนมาได้อย่างเดียวเท่านั้นในการปลดเปลื้องภาระผูกพันของนักลงทุน* ภายใต้ข้อกำหนดสินเชื่อ นักลงทุน* ไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ เพิ่มเติมหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียสินทรัพย์ส่วนตัวไป

หมายถึงการให้สินเชื่อ (ปกติแล้วจะมอบให้เป็นสกุลเงินเฟียต) แลกกับสินทรัพย์คริปโต

หากต้องการรับข้อกำหนดล่าสุด โปรดส่งข้อความถึงเรา หลังจากนั้นเราจะติดต่อกลับหาคุณ

ที่ EquitiesFirst เรายอมรับเหรียญสกุลหลักๆ เกือบทั้งหมด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความถึงเรา หลังจากนั้นเราจะติดต่อกลับหาคุณ

EquitiesFirst ให้สินเชื่อแบบอ้างอิงหุ้นรายตัวแก่นักลงทุน* ผ่านโครงสร้างการขาย/การซื้อคืน (การซื้อคืนหุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในทางปฏิบัติแล้ว ธุรกรรมดังกล่าวก็คือการโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ (ปกติแล้ว 3 ปี) ให้กับ EF เป็นการชั่วคราว แลกกับการที่นักลงทุน* จะได้รับข้อกำหนดสินเชื่อที่น่าสนใจตอบแทน เรานำทุนของตัวเองมาเสนอข้อกำหนดสินเชื่อที่น่าสนใจ และมักจะสามารถจัดหาสินเชื่อให้กับนักลงทุน* แลกกับการใช้หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งธนาคารส่วนบุคคลส่วนใหญ่มองว่าทำได้ยาก

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ โปรดคลิกที่นี่

เราเสนอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นและไม่มีสิทธิไล่เบี้ยโดยมอบข้อกำหนดที่น่าสนใจ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักทรัพย์สูง และอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่ำ โดยที่นักลงทุน* ยังคงได้รับกำไรในกรณีที่หลักทรัพย์มีราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับเรา

ไม่มี เงินทุนที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้

เกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา เรายึดมั่นในมาตรฐานอันเข้มงวดในการปฏิบัติตามข้อบังคับ มาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบสถานะธุรกิจ EquitiesFirst ไม่มีการกู้ยืมเงินหรือนักลงทุนจากภายนอก ในพอร์ตการลงทุนระดับโลกของ EquitiesFirst นั้น เราใช้เงินทุนของตัวเองโดยไม่พึ่งพาทุนจากบุคคลภายนอกเลย รวมทั้งบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนกองทุนอ้างอิงของตัวเองตามความจำเป็นตลอดรอบการลงทุน พอร์ตการลงทุนของบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงไปในหลายประเทศ ภาคธุรกิจ และรอบเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงแบบไม่ต่อเนื่องและความเสี่ยงในระบบจะลดลงและได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี EquitiesFirst ได้รับใบอนุญาตและ/หรือจดทะเบียนในทุกเขตการปกครองตามข้อกำหนด

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเรา โปรดคลิกที่นี่

EquitiesFirst ไม่นำหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไปใช้ต่อ (Rehypothecate) หรือให้บุคคลที่สามกู้ยืม และเรายังกำหนดข้อสัญญาที่ห้ามไม่ให้เราขายชอร์ตหุ้นแบบไม่ได้ถือหุ้นจริง (Naked Short Selling) ด้วย ในฐานะผู้ให้สินเชื่อระยะยาว EquitiesFirst จะไม่ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงของหุ้นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์หรือการบริหารของบริษัท

ขึ้นอยู่กับการถือหุ้น บทบาทของคุณในบริษัท และข้อกำหนดด้านการรายงานในเขตปกครองของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความถึงเรา หลังจากนั้นเราจะติดต่อกลับหาคุณ

สำหรับหุ้น เกณฑ์ในการเรียกหลักประกันเพิ่มคือ 80% ของ LTV

เราจะออกหนังสือแจ้งในกรณีที่จำเป็นต้องเรียกหลักประกันเพิ่ม และคุณจะมีเวลา 5 วันในการเพิ่มหลักประกัน ผู้ถือหุ้นเลือกได้ว่าจะเพิ่มหลักประกันหรือยกเลิกธุรกรรม และจะยังคงได้รับรายได้จากการลงทุนโดยที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ เพิ่มเติม เรายินดีทำการวิเคราะห์ให้กับเคสของคุณ โปรดติดต่อหาเรา

ไม่ สิทธิในการโหวตลงคะแนนโอนมาพร้อมกับหุ้น แต่ EquitiesFirst จะไม่ใช้สิทธิโหวตลงคะแนนและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบริษัท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความถึงเรา หลังจากนั้น เราจะให้คำแนะนำเป็นกรณีไป

* เฉพาะนักลงทุนที่มิใช่รายย่อย นักลงทุนที่มีประสบการณ์ นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากพอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมขอสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้