• ตัวกรอง
    • ทั้งหมด
    • วิสัยทัศน์ของ EF
    • ข้อมูลเชิงลึกประจำภูมิภาค
    • คาดการณ์อนาคต
    • Market Pulse

ล่าสุด

ใช้ประโยชน์จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งเกิดขึ้น

LEARN MORE

ยุคหาเงินง่ายสิ้นสุดลงแล้วนักลงทุนจึงหันมาสนใจโซลูชันการเงินแบบก้าวหน้า

LEARN MORE

เมื่อสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมถอยไปตั้งหลักสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจึงเข้ามารับไม้ต่อ

LEARN MORE

ตลาดผันผวนทำให้การลงทุนแบบเชิงรุกกลับมาอีกครั้ง

LEARN MORE

ทำไมนักลงทุนถึงคิดว่าจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ

LEARN MORE

แสวงหาโอกาสจากความเห็นต่างเกี่ยวกับสภาพอากาศ

LEARN MORE

หุ้นกลุ่มธุรกิจการแพทย์เป็นเสมือนที่พึ่งในยามยาก

LEARN MORE

ต้นทุนของเงินทุนสูงขึ้นทำให้โซลูชันการเงินแบบก้าวหน้ากลายเป็นสิ่งจำเป็น

LEARN MORE

ลงทุนอย่างปลอดภัยโดยเลือกหุ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

LEARN MORE

การลงทุนแบบสมาร์ทเบต้า (Smart Beta) กลายมาเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมได้อย่างไร

LEARN MORE

ตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดครองกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

LEARN MORE

จุดศูนย์ถ่วงของสินเชื่อภาคเอกชนเปลี่ยนมาอยู่ในเอเชีย

LEARN MORE

เงินทุนทางเลือกที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างเมื่อธนาคารไม่กล้าอนุมัติสินเชื่อ

LEARN MORE

ไฮโดรเจนสีเขียว: ลงทุนในอนาคตของพลังงาน

LEARN MORE

ปลดล็อกมูลค่าระยะยาวและเรื่องราวน่าพิศวงของทองแดง

LEARN MORE

เข้าถึงสภาพคล่องเพื่อรับมือกับดอลลาร์สหรัฐ

LEARN MORE

บทบาทของการเรียกหลักประกันเพิ่มในช่วงตลาดขาลง

LEARN MORE

ลงทุนต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤติสภาพคล่อง

LEARN MORE

พลังงานสะอาดในจีนคือธีมการลงทุนน่าสนใจที่จะอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

LEARN MORE

เมตาเวิร์ส: โลกใบใหม่สำหรับนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่

LEARN MORE

กระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนในพลังงานท่ามกลางปัญหาอุปทานและเป้าหมายด้านสภาพอากาศ

LEARN MORE

เงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย และการหมุนเวียนภาคธุรกิจในการลงทุน: สร้างพอร์ตการลงทุนให้ตรงกับกระแสโลก

LEARN MORE

ลงทุนในหัวใจสำคัญของเอเชียเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทาน

LEARN MORE

รับมือกับการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization): คว้าโอกาสจากในประเทศ

LEARN MORE

เก็บเงินทุนไว้อย่างปลอดภัยในรูปของสำนักงาน: ใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มาป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

LEARN MORE

ก้าวผ่านความผันผวนของตราสารทุนและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

LEARN MORE

ความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนโฉมตลาดทุน

LEARN MORE

COP26 ทำให้การปรับเปลี่ยนพอร์ตเป็นวาระที่สำคัญที่สุด

LEARN MORE

ปลดล็อกมูลค่าผ่านการใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

LEARN MORE

ทุนทางเลือกสำหรับการจัดการพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ

LEARN MORE

ตัวเลือกหัวข้อ: วิกฤติภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนแสดงให้เห็นปัญหาสภาพคล่อง ปลดล็อกสภาพคล่องท่ามกลางวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในจีน

LEARN MORE

การยกระดับการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบบการเงินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

LEARN MORE

ปกป้องผู้กู้ยืมและเสริมสร้างธุรกิจของเราให้เติบโต

LEARN MORE

UK equity-backed lending: substantial growth since 2019

LEARN MORE

Australia: navigating post-IPO escrow for key employees

LEARN MORE

China bond market defaults are not the sign of a debt crisis but the growing pains of a more sustainable credit system

LEARN MORE

Australian investment opportunities spark demand for capital

LEARN MORE

Tightening credit conditions highlight role for innovative financing in the UK and EU

LEARN MORE

Liquidity powers the growth ambitions of mid-sized companies

LEARN MORE

Capital without compromise

LEARN MORE

Keeping private credit on a sustainable growth path

LEARN MORE

Partnerships and the pull factor: The EquitiesFirst approach to international expansion

LEARN MORE

How equity-backed loans can meet the liquidity ambitions of Asia’s borrowers

LEARN MORE

New generations, new business models for family-owned companies

LEARN MORE

Assessing the untapped potential of equity-backed lending in Asia’s high-growth markets

LEARN MORE