20 ปีแห่งการบุกเบิกการลงทุนวิวัฒน์

คือสถาบันการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อระยะยาวแบบมีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed financing)

ตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา เราได้นำเสนอการให้สินเชื่อรูปแบบใหม่แทนการให้สินเชื่อแบบดั้งเดิมผ่านความร่วมมือมือกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนจำนวนมากเพื่อมอบสภาพคล่องทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้

เราให้การสนับสนุนเงินทุนรูปแบบใหม่ (Progressive Capital) ให้กับลูกค้า โดยแนวทางการร่วมมือของเราเป็นการลงทุนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อใจ ผลประโยชน์ร่วม และความเข้าใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและ การปรับตัวทางธุรกิจรวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจของพันธมิตรเราให้เติบโตต่อไป

ข่าวสารบริษัท

เชื่อมต่อ

EquitiesFirst มีการขยายธุรกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณเป็นหลัก ปัจจุบันเรามีสำนักงานทั้งหมด 13 แห่งตั้งอยู่ใน 8 ประเทศทั่วโลก เรามีความตั้งใจที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาเงินทุนเพื่อนำเสนอให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา