อเมริกา
เอเชีย
ออสเตรเลีย
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
ทั้งหมด
US
CN/HK
KR
SG
TH
AU
UK
ME
ผู้อำนวยการ
Alex Baboolal

อเล็กซ์ บาบูแลล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ EquitiesFirst

อเล็กซ์รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและหน้าที่ด้านการสนับสนุนการอนุมัติสินเชื่อในหน่วยดำเนินงานของ EquitiesFirst ทั่วยุโรป

ด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนและการเงินที่สั่งสมมามากกว่า 7 ปี อเล็กซ์จึงเชี่ยวชาญในด้านการขายสินค้าสู่องค์กรและการบริหารจัดการความสัมพันธ์

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst อเล็กซ์เคยดำรงตำแหน่งฝ่ายจัดการการขายลูกค้าองค์กรใหญ่หลายตำแหน่งที่ Fisher Investments เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม วิทยาเขตเอดจ์แบสตัน

อเล็กซ์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
Davenee Benge

เดวีนี เบนจ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบัญชีที่ EquitiesFirst

เดวีนีมีหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านการบริหารจัดการสำนักงานโดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนด้านการบริหารและการบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานในทุกส่วนของสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น

เธอมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และมีความรู้ด้านการบริหารองค์กร โดยชำนาญเรื่องระบบบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตลอดจนเรื่องการดูแลเอกสารให้เป็นระบบ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst ตำแหน่งล่าสุดของเดวีนีก็คือผู้ช่วยผู้บริหารและผู้จัดการสำนักงานของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์และการจำนองแห่งหนึ่ง และยังเคยทำงานด้านการบริหารและการบัญชีมาก่อนหน้านี้อีกหลายตำแหน่ง

เดวีนีประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา  

ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
Stacy Carroll

สเตซี คาร์โรล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบัญชีที่ EquitiesFirst

สเตซีดูแลการดำเนินงานด้านการบัญชีและการธนาคารทั้งหมดในหน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านธุรกิจและคุณภาพด้านบริการ

เธอพกพาประสบการณ์ด้านการบัญชีและการจัดการเชิงบริหารมากว่า 15 ปี โดยเฉพาะเรื่องการบริหารองค์กรและการบริการลูกค้า

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst สเตซีเคยรับตำแหน่งด้านการบัญชีและการบริหารในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงภาคบริการด้านการเงิน การแพทย์ และความสุขสมบูรณ์

สเตซีประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา  

ผู้จัดการฝ่ายศึกษาวิจัย
Henry Chan

Henry Chan เป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยที่ EquitiesFirst

Henry มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านตราสารทุน การวิเคราะห์ข้อมูล และคอยสนับสนุนทีมพัฒนาธุรกิจในฮ่องกง

Henry มีความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ในการศึกษาวิจัยข้อมูลบริษัท การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การลงทุน การจัดการพอร์ตการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง โดยมีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยตราสารทุนและคริปโตเคอร์เรนซีมานานกว่า 7 ปี

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst Henry รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการพอร์ตการลงทุนที่ LBN Advisers ทั้งนี้ Henry ได้รับคุณวุฒิ CFA และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จาก Hang Seng University ที่ฮ่องกง

คุณ Henry ประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติงานและธุรการ
Cholticha Charoenrat

คุณชลธิชา เจริญรัตน์ เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานและธุรการที่ EquitiesFirst

คุณชลธิชามีหน้าที่ด้านการบริหารจัดการทั่วไปแก่สำนักงานของบริษัทในกรุงเทพฯ โดยทำงานใกล้ชิดกับทีมผู้อำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst คุณชลธิชาเคยเป็นผู้ที่รับหน้าที่หลักด้านการดูแลลูกค้าที่ Schneider Electric ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณชลธิชาประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
Jessica Cheng

Jessica Cheng เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ดูแลตลาดทุกแห่งของ EquitiesFirst

Jessica มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการวางแผนและการดำเนินงานตามแผนเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมทั้งหมดของ EquitiesFirst โดยดูแลการตลาดในระดับโลก ตลอดจนการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ในตลาดนานาประเทศ

Jessica มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดรอบด้านที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะในเรื่องการตลาดเชิงกลยุทธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และการตลาดดิจิทัลในหลากหลายภาคธุรกิจ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst คุณ Jessica เคยมีส่วนร่วมในการดูแลแคมเปญการตลาดและการสื่อสารทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่ฝ่ายสื่อสารและแบรนด์ของกลุ่มบริษัท Home Credit International จนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเคยรับตำแหน่งด้านการตลาดและการสื่อสารระดับอาวุโสให้กับธุรกิจหลากหลายสาขา ทั้งแฟชัน บันเทิง และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ Jessica สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง

คุณ Jessica ประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้อำนวยการ
Ken Chong, CFA

เค็น ชอง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายที่ EquitiesFirst

เค็นทำงานใกล้ชิดกับทีมอนุมัติสินเชื่อทั่วเอเชีย เขาพัฒนาการวิเคราะห์และรายงานตามความต้องการ อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนทีมในด้านต่างๆ

ด้วยประสบการณ์ในด้านตราสารทุนและการบริหารกว่า 5 ปี เค็นได้นำความรู้ในด้านเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน การประเมินมูลค่าองค์กร และการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เค็นเคยเป็นนักวิเคราะห์งานวิจัยที่จะตีพิมพ์ที่ Jefferies อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่ Daiwa Capital Markets และ Accenture เค็นได้รับ เค็นได้รับคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (CFA)  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินและการจัดการการปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง

เค็นประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน
Connie Chow

คอนนี่ เชาว์ เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงานที่ EquitiesFirst

คอนนี่มีหน้าที่หลักด้านการบริหารจัดการทั่วไปแก่สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียของ EquitiesFirst ในฮ่องกง เพื่อให้การดำเนินงานทุกด้านเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงกว่า 13 ปี คอนนี่จึงมีองค์ความรู้ที่กว้างขวางในด้านการบริหารสำนักงานและการบริหารทรัพยากรอาคาร

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst คอนนี่เคยรับตำแหน่งด้านการบริหารจัดการมาหลายครั้งในบริษัทด้านประกันภัยต่อระดับโลก คอนนี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติและอนุปริญญาโทด้านพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยออกแลนด์ นิวซีแลนด์ คอนนี่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
Al Christy, Jr.

อเล็กซานเดอร์ "อัล" คริสตี้ จูเนียร์ ดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารที่ EquitiesFirst

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2002 อัลก็เป็นผู้นำสู่กลยุทธ์ระดับโลกและดูแลกิจกรรมการดำเนินงานภายใน EquitiesFirst รวมถึงหน่วยธุรกิจทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิก

จากประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปี อัลได้กลายเป็นผู้บุกเบิกที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดหาเงินทุนแบบก้าวหน้า การนำพา EquitiesFirst ไปสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมชั้นนำในด้านสินเชื่อภาคเอกชน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว การขยายไปยังตลาดเกิดใหม่ การจัดการกระแสเงินสดผ่านนวัตกรรมกทางการเงินแบบใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรทั่วโลก

ก่อนหน้าที่จะก่อตั้ง EquitiesFirst อัลดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานDiversified Financial Group ที่ Fidelity Investments โดยทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจในด้านการจำนองเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อ

อัลประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา และเดินทางไปที่สำนักงาน EquitiesFirst ทั่วยุโรปและเอเชียแปซิฟิกบ่อยครั้ง

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและธุรการ
Jules Clark

จูลส์ คลาร์ค ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและธุรการที่ EquitiesFirst

จูลส์มีหน้าที่ดูแลงานภาพรวมด้านปฏิบัติการและธุรการทั้งหมดในสำนักงานที่ออสเตรเลีย

เธอมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในด้านการสนับสนุนงานแก่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst จูลส์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Eversheds Sutherland ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายระดับนานาชาติ และเคยเป็นผู้ช่วยผู้บริหารให้กับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายประจำยุโรปของ Cantor Fitzgerald และยังเคยรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการของบริษัทหลายแห่งทั้งด้านบริการภาคการเงินและด้านเทคโนโลยี จูลส์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของออสเตรเลียในซิดนีย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกรรม
Elisse Cornell

เอลิซเซ่ คอร์เนลล์ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกรรมที่ EquitiesFirst

เอลิซเซ่ดูแลการชำระธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดย EquitiesFirst ตลอดจนติดตามสถานะสินเชื่อ นอกจากนี้เธอยังดูแลระบบนำทางสินเชื่อของบริษัท วงจรธุรกรรมการเงิน และสนับสนุนคณะกรรมการในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับเงื่อนไขสินเชื่อที่ถูกต้องและครอบคลุมสำหรับหุ้นส่วน

ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคลที่สั่งสมมามากกว่า 15 ปี เอลิซเซ่จึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการทีมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เอลิซเซ่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัวในชิคาโก้ เธอมีใบอนุญาตเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น อิลลินอยส์ ในเมืองชิคาโก้ และมหาวิทยาลัยเดอโปว ในเมืองกรีนแคสเซิล

เอลิซเซ่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

ประธานกรรมการบริหาร เอเชีย
Gordon Crosbie-Walsh

กอร์ดอน ครอสบี้-วอลช์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารที่ EquitiesFirst ประจำเอเชีย

การ์ดอนดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของ EquitiesFirst ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาธุรกิจภายในสำนักงานหกแห่งของบริษัท ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ และจีน

ด้วยประสบการณ์การให้บริการทางการเงินที่สั่งสมมามากกว่าสามทศวรรษ ความเชี่ยวชาญของกอร์ดอนจึงครอบคลุมทั้งการบัญชีแบบถูกต้องตามกฎหมาย การวิจัยตราสารทุน การขายตราสารทุน ตลอดจนวาณิชธนกิจและการวิเคราะห์ตลาดทุน

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst กอร์ดอนเคยเป็นหนึ่งในทีมผู้นำในธุรกิจวาณิชธนกิจหลายแห่ง ทั้ง CM Financial และ Jefferies Asia ตลอดจนตลาดตราสารทุน (ECM) ที่ประสบความสำเร็จ/ทีมสมาคมที่ JP Morgan โดยก่อนหน้านั้น เขายังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายขายตราสารทุนในฮ่องกงและจีนของ Deutsche Bank และ Salomon Smith Barney กอร์ดอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโมนาช (คิสโฮล์ม) ในเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

กอร์ดอนประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

เทรดเดอร์
David Fabian

เดฟ ฟาเบียน ดำรงตำแหน่งเทรดเดอร์ที่ EquitiesFirst

หน้าที่หลักของเดฟคือการดูแลภาพรวมด้านการบริหารกลยุทธ์ให้กับพอร์ตระดับโลกของ EquitiesFirst

เดฟมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในตลาดทุน และมีความรู้กว้างขวางในด้านเทรดดิ้ง การขาย และการปฏิบัติงาน

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เดฟเคยเป็นโบรกเกอเรจเทรดเดอร์ของ Spartan และพรินซิเพิลเทรดเดอร์ของ Nasdaq ที่ Fidelity Investments อีกทั้งยังเคยเป็นเซลส์เทรดเดอร์ที่ Longbow Research เดฟได้รับใบอนุญาตหลักทรัพย์ชุดที่ 4, 7, 55 และ 63 จากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน เขาสำเร็จการศึกษาด้านการเงินหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยซาเวียร์และระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ

เดฟประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา  

หัวหน้าเทรดเดอร์
Reuben Flack

ริวเบน แฟล็ก เป็นหัวหน้าเทรดเดอร์ที่ EquitiesFirst

ริวเบนดูแลฝ่ายเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ EquitiesFirst ริวเบนมีหน้าที่หลักในการบริการพอร์ตการลงทุนทั่วโลกของบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ตลาดที่ดำเนินอยู่และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ด้วยประสบการณ์การซื้อขายในตลาดหุ้นมากกว่าสองทศวรรษ ริวเบนได้นำความรู้มากมายมาสู่ EquitiesFirst เพื่อขยายปฏิบัติการการค้าของบริษัทและความสัมพันธ์กับพันธมิตร

ริวเบนประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

เทรดเดอร์
Christopher Gey

คริสโตเฟอร์ เกย์ ดำรงตำแหน่งเทรดเดอร์ที่ EquitiesFirst

คริสโตเฟอร์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยรวมของพอร์ตการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของ EquitiesFirst ทั่วโลก

ด้วยประสบการณ์ด้านการซื้อขายในตลาดหุ้นเกือบ 15 ปี คริสโตเฟอร์จึงมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดตราสารทุนและกลยุทธ์การซื้อขาย

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst คริสโตเฟอร์เคยดำรงตำแหน่งเทรดเดอร์ นักวิเคราะห์และบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่สถาบันการเงินต่าง ๆ อาทิ First New York Securities, ECHOtrade, Viking Global Investors, Citigroup, UBS Financial Services และ Merrill Lynch เขาได้รับใบอนุญาตหลักทรัพย์ชุดที่ 7, 55 และ 63 จากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากโรงเรียนธุรกิจวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในเมืองฟิลาเดลเฟีย 

คริสโตเฟอร์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
Yunseok Heo

ยุนซอกดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำเกาหลีใต้ที่ EquitiesFirst

ยุนซอกมีหน้าที่ด้านการให้สินเชื่อธุรกิจใหม่และกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเกาหลีใต้ อีกทั้งยังบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัท สถาบัน และกลุ่มผู้มีสินทรัพย์สูงในตลาด

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst ยุนซอกดูแลด้านการขายและการจัดการพันธบัตรสกุลเงินเกาหลีวอนและสกุลเงินต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลในฝั่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ Dongyang Investment Bank และ Merrill Lynch Securities ยุนซอกมีประสบการณ์มากมายในด้านการให้สินเชื่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญมายาวนานในด้านการจัดสรรสินทรัพย์และการสืบทอดสินทรัพย์ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกาหลี

ยุนซอกประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ประธานกรรมการบริหาร ออสเตรเลีย
Mitchell Hopwood

 มิทเชล ฮอปวูด เป็นประธานกรรมการบริหารที่ EquitiesFirst ประจำออสเตรเลีย

มิทเชลเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงดูแลปฏิบัติการสำหรับทุกหน่วยธุรกิจที่อยู่ในซิดนีย์ เพิร์ท และเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

มิทเชลมีประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชีและการธนาคารมากว่า 30 ปี พร้อมด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางในด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน บริการให้คำปรึกษา และการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst มิทเชลเคยดำรงตำแหน่งด้านการบริหารที่ Credit Suisse, Deutsche Bank และ PricewaterhouseCoopers มิทเชลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และการจัดการการเงิน จากมหาวิทยาลัยแมคควอรี

มิทเชลประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออสเตรเลียในซิดนีย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Brianna Jones

บรีแอนน่า โจนส์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ EquitiesFirst

บรีแอนน่าทำหน้าที่หลักในการดูแลการดำเนินงานด้านบัญชีและการธนาคารในหน่วยธุรกิจทั้งหมด ของ EquitesFirst ทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิก รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำธุรกรรมและคุณภาพการบริการ

ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีที่สั่งสมมามากกว่า 13 ปี บรีแอนน่ามีความเป็นมืออาชีพอย่างมากในการบริหารจัดการบัญชีภายนอกของบริษัทและความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการทำธุรกรรมภายในไปด้วย นอกจากนี้ เธอยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst บรีแอนน่าเคยดำรงตำแหน่งนักบัญชีในภาคการก่อสร้าง การแพทย์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา เวสลียัน ในเมืองแมเรียน

บรีแอนน่าประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ประจำเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
Renuka Kuech

เรนูคา คูเอช เป็นกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ EquitiesFirst ประจำเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

เรนูคามีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนปฏิบัติการและการพัฒนาธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเรนูคาทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมปฏิบัติการทั่วโลกในสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาและนำแนวทางเชิงปฏิบัติการมาใช้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ด้วยประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินมากกว่า 15 ปี เรนูคาจึงมีความเชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์มการลงทุน การพัฒนา การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เรนูคาเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคที่ CLSA, Macquarie Bank, Australian Stock Exchange, Commonwealth Bank และ KPMG เรนูคาเป็นสมาชิกของ Institute of Chartered Accountants Australia และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพาณิชย์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

เรนูคา คูเอช ประจำอยู่ที่สำนักงานในสิงคโปร์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก
Julie LaPoint

จูลี ลาพอยต์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลกของ EquitiesFirst

จูลีเป็นผู้นำในการดำเนินการตามขั้นตอนของธุรกรรมของ EquitiesFirst ทั้งหมด ดูแลด้านกฎหมาย การกำกับดูแลภายเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกลไกการระดมทุน นอกเหนือจากการจัดการบัญชีและหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลที่ EquitiesFirst และหน่วยธุรกิจในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิกแล้ว จูลียังดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทด้วย

ด้วยประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจระดับผู้บริหารเกือบ 30 ปี จูลีจึงมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในการดำเนินงานขององค์กรเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการจัดการทรัพยากรทั่วโลก

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst จูลีเคยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในบริษัทบัญชี และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และการบริการ

จูลีประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

กรรมการบริหารและประธานฝ่ายขาย ประเทศเกาหลีใต้
Dong-Lyul Lee

ดง ริว อี เป็นกรรมการบริหารและประธานฝ่ายขายของ EquitiesFirst ประเทศเกาหลีใต้

ดงริว รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทกับองค์กร สถาบัน และกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูงในตลาดเกาหลีใต้

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของดงริว เขาได้สั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก ตลอดจนด้านตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงตราสารทุน พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst ดงริว เคยเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านการขายที่ Shinhan Financial Investment  โดยเขาเริ่มงานแรกที่ SK Securities และได้ทำงานในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายอย่าง Citibank, Salomon Smith Barney และ Merrill Lynch นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริการลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงของ NH Investment & Securities Dong-Lyul เขาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยซุงซิล อีกทั้งยังสำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยยอนเซ และมหาวิทยาลัยเกาหลีตามลำดับ

ดงริว ปฏิบัติงานที่สำนักงานในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

กรรมการผู้จัดการ
Edwin Lee

เอดวิน ลี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ EquitiesFirst

เอดวินมีหน้าที่หลักในการดูแลกลยุทธ์การให้สินเชื่อ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจของ EquitiesFirst ในภูมิภาคเกรทเทอร์ไชน่า  

เอดวินมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้านวาณิชธนกิจและบริการด้านการเงินระหว่างประเทศ โดยเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านธุรกรรมในเชิงกลยุทธ์มาเป็นเวลานานทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการระดมทุนและการบริหารจัดการเครือข่ายลูกค้ากลุ่มองค์กร สถาบัน และผู้มีสินทรัพย์สูง

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เอดวินเคยรับตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสหลายตำแหน่งที่ China Industrial Securities International Capital และ Mason Group นอกจากนี้ยังเคยทำงานที่ Citigroup Global Markets Asia และ Haitong International Capital ด้วย โดยเอดวินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีและการเงินจาก Indiana University สหรัฐอเมริกา

เอดวินประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ประเทศเกาหลีใต้
James Geechul Lee

เจมส์ จี ชุล อี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารประจำเกาหลีใต้ที่ EquitiesFirst

เจมส์ดูแลการดำเนินงานของ EquitiesFirst ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงเป็นผู้นำในการพัฒนาการอนุมัติสินเชื่อและความพยายามในการดำเนินการข้อตกลงร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับโลก นอกจากนี้ เขายังรับผิดชอบการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงการริเริ่มของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่าง ๆ

ก่อนที่จะร่วมงานกับ EquitiesFirst เจมส์เริ่มต้นอาชีพของเขาเมื่อปี 2539 ด้วยการเป็นผู้ค้าสกุลเงินที่ Hyundai International Merchant Bank ในกรุงโซล ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายในสหรัฐอเมริกา เขาใช้เวลา 8 ปีทำงานตำแหน่งทนายความด้านการควบรวมกิจการและตลาดทุน ในบริษัทกฎหมายทั่วนิวยอร์ก ฮ่องกง และลอนดอน ได้แก่ Sidley Austin, Skadden Arps และ Clifford Chance หลังจากเดินทางกลับเกาหลีใต้เมื่อปี 2553 เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาทั่วไปที่ Bank of America Merrill Lynch ในเกาหลีเป็นเวลา 6 ปีก่อนที่จะร่วมงานกับ Kim & Chang ในตำแหน่งทนายความอาวุโสด้านการเงินและผู้จัดการด้านความสัมพันธ์หลักสำหรับลูกค้าสถาบันระดับโลกรายสำคัญของบริษัท

เจมส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกาหลี และได้รับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากโรงเรียนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์

James ประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ผู้ช่วยผู้บริหารของประธานกรรมการบริหารประจำเอเชีย และหัวหน้าแผนกธุรการระดับเอเชีย
Julie Leung

จูลี เลียง เป็นผู้ช่วยผู้บริหารของประธานกรรมการบริหารประจำเอเชีย และเป็นหัวหน้าแผนกธุรการระดับเอเชียที่ EquitiesFirst

จูลีมีหน้าที่สนับสนุนงานด้านบริหารแก่ประธานกรรมการบริหารประจำเอเชีย ตลอดจนช่วยดูแลงานด้านธุรการทั้งหมดที่สำนักงานใหญ่ระดับเอเชียในฮ่องกงของ EquitiesFirst และยังครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจอื่นๆ ระดับภูมิภาคด้วย

จูลีมีประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 21 ปี โดยมีองค์ความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านบริหารและการบริหารการปฏิบัติการให้กับบริษัทนานาชาติหลายแห่ง

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst จูลีเคยดำรงตำแหน่งด้านบริหารจัดการระดับอาวุโสในบริษัทที่เป็นองค์กรข้ามชาติชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ WarnerMedia, Credit Suisse, Rogers & Wells และ Baker McKenzi เป็นต้น โดยจูลีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง

จูลีประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับเอเชียของ EquitiesFirst ในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้อํานวยการ ยุโรป
Oliver Lis

โอลิเวอร์ ลิส เป็นผู้อำนวยการที่ EquitiesFirst ประจำยุโรป

โอลิเวอร์รับผิดชอบหลักในด้านการพัฒนาการอนุมัติสินเชื่อและกลยุทธ์การตลาดเป็นหลักสำหรับ EquitiesFirst ทั่วทั้งสหราชอาณาจักร สแกนดิเนเวีย และภูมิภาคเบเนลักซ์

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินร่วม 15 ปี โอลิเวอร์มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในด้านความมั่งคั่งและการบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst โอลิเวอร์ทำงานเป็นนายธนาคารส่วนตัวที่ Barclays Wealth และ Investment Management โอลิเวอร์ได้รับคุณวุฒิ CFA และมีใบรับรองการบริหารการลงทุน (IMC) จาก CFA Society แห่งสหราชอาณาจักร โอลิเวอร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบริสทอล

โอลิเวอร์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ผู้อำนวยการบริหาร
Tong Liu

ทง หลิว (Tong Liu) เป็นผู้อำนวยการบริหารที่ EquitiesFirst

ทงมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและการจัดการความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธกับพันธมิตรภายนอกทั่วทั้งภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่

ด้วยประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินที่กว้างขวางในประเทศจีน ความเชี่ยวชาญของทง จึงครอบคลุมทั้งการเงินองค์กร วาณิชธนกิจ และกลยุทธ์การตลาด

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst ทงเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่งด้านการบริหารความมั่งคั่งและการขายตราสารทุนที่ UBS Securities, Dakuo Yinuo Investments Corporation และ UBS AG ทงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ในลอนดอน สหราชอาณาจักร

ทงประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Simon Moore

ไซมอน มอร์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ EquitiesFirst

ไซมอนทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดการแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ EquitiesFirst ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิก

ไซมอนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านอนุพันธ์ระดับโลกและการจัดโครงสร้าง การประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ขยายตัว การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการ

ก่อนที่จะเข้ามามีบทบาทที่ EquitiesFirst ไซมอนเคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ Moore Quantitative Solutions เขายังเคยเป็นผู้นำทีมที่ Commerzbank และ ING Barings ไซมอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และการคำนวณ จากมหาวิทยาลัยบาธในซัมเมอร์เซต สหราชอาณาจักร

พนักงานทั่วไป
Gonzalo León Morenés

กอนซาโล เลออน โมเรเนส ดำรงตำแหน่งพนักงานทั่วไปที่ EquitiesFirst

กอนซาโลมีหน้าที่หลักในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทและสนับสนุนการอนุมัติสินเชื่อทั่วทั้งสเปนและโปรตุเกส

จากการทำงานเกี่ยวกับบริการทางการเงินมามากกว่า 5 ปี กอนซาโลจึงมีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst กอนซาโลเคยเป็นนายธนาคารเอกชนที่ atl Capital Gestión de Patrimonios โดยที่ก่อนหน้านั้น เขาทำงานที่ Catella และ KPMG Spain กอนซาโลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ จากสถาบันธุรกิจดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

กอนซาโลประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงมาดริด ประเทศสเปน

ประธานกรรมการบริหาร ยุโรป
James Mungovan

เจมส์ มองโอแวน เป็นประธานกรรมการบริหารที่ EquitiesFirst ประจำยุโรป

เจมส์ดูแลกลยุทธ์การอนุมัติสินเชื่อและหน้าที่ด้านการดำเนินงานสำหรับหน่วยธุรกิจทั้งหมดของ EquitiesFirst ทั่วทั้งยุโรป แอฟริกา และแคนาดา นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักงานของบริษัทในลอนดอน

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการเงินขององค์กรมามากกว่า 15 ปี เจมส์จึงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในการให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งบริษัท ที่ปรึกษาสถาบัน ผู้มีสินทรัพย์สูงพิเศษ และแฟมิลี่ ออฟฟิศ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เจมส์เคยเป็นทนายความที่ Baker McKenzie London ซึ่งเขาเชี่ยวชาญในด้านการควบรวมและการซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติและธุรกรรมในตลาดทุน อีกทั้งยังเป็นทนายให้แก่ Memery Crystal LLP และให้คำปรึกษาบริษัทเอกชนและสถาบันการตลาดต่าง ๆ เจมส์สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเวสต์ อิงแลนด์ ในเมืองบริสตอล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์

เจมส์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

กรรมการบริหาร
David Oh

เดวิด โอ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่ EquitiesFirst

เดวิดมีหน้าที่หลักในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจทั้งในสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ทั่วเอเชีย นอกจากภารกิจหลักในด้านการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทเพื่อการทำข้อตกลงด้านสินเชื่อแล้ว เดวิดยังทำงานร่วมกับผู้บริหารบริษัททั่วโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์และเกาหลี

เดวิดมีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจและการเงินในธุรกิจเทคโนโลยีมากกว่า 15 ปี และมีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การทำ IPO ตลอดจนการระดมทุนนอกตลาด กล่าวได้ว่าทักษะและเครือข่ายที่กว้างขวางของเดวิดช่วยส่งเสริมการเติบโตขององค์กรและผลประกอบการได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมาพร้อมความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงในเกาหลีและสิงคโปร์ด้วย

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เดวิดประสบความสำเร็จในการปิดดีลการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ Woowa Brothers Corp ซึ่งเป็นเทคสตาร์ตอัปชื่อดังของเกาหลีให้แก่ Delivery Hero จนสำเร็จ และยังเคยรับหน้าที่สำคัญด้านวาณิชธนกิจและการจำหน่ายตราสารทุนที่ J.P. Morgan Securities, ด้านกลยุทธ์ธนบดีธนกิจที่ Standard Chartered Korea และยังดูแลด้านการทำ IPO ให้กับ Innocean Worldwide ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hyundai Motor Group ด้วย ทั้งนี้เดวิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (BBA) จาก Boston University Questrom School of Business

เดวิดประจำอยู่ที่สำนักงานในสิงคโปร์

ประธานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ
Youshin Oh

ยูชิน โอ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการประจำเกาหลีใต้ที่ EquitiesFirst

ยูชินมีหน้าที่ดูแลด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการตลาด อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการประสานงานกับบุคคลและพันธมิตรสถาบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะฝั่งองค์กร ยูชินยังมีหน้าที่ดูแลจัดการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอีกด้วย

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst ยูชินทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับกลุ่มธุรกิจสื่อรายใหญ่ และรับผิดชอบงานหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง กฎหมาย หลักทรัพย์ การร่วมทุน การต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์ ยูชินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกาหลี

ยูชินประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
Jiwon Park

จิวอน ปาร์ก เป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานประจำเกาหลีใต้ที่ EquitiesFirst

จิวอนมีหน้าที่บริหารจัดการสำนักงานกรุงโซลในภาพรวม และมีส่วนผลักดันการปฏิบัติงานในสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst จิวอนเคยรับตำแหน่งผู้จัดการที่ Samsung C&T Resort, Coex และ OurHome ในหลากหลายแผนก เช่น ธุรการ พัฒนาบุคคลากร บริการลูกค้า และทรัพยากรบุคคล จิวอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจาก Graduate School of Tourism ของ Sejong University

จิวอนประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ยุโรป
Alan Pereira, FCA

อลัน เปเรย์รา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ EquitiesFirst ประจำยุโรป

อลันดูแลการดำเนินงานทางการเงินทั้งหมดของบริษัททั่วทุกหน่วยธุรกิจในยุโรป 

ในฐานะผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต อลันได้นำประสบการณ์ที่ครอบคลุมด้านวิชาชีพบัญชีและพาณิชย์มาใช้กับบริษัททั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst อลันเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางการเงินหลากหลายโครงการภายใต้ The Raven & Santon Group โดยเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขายหุ้นให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ ในตลาด AIM ซึ่งรวมถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่าง Raven Russia ด้วย โดยก่อนหน้านั้น อลันเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของเครือข่ายสมาคมสุขภาพและฟิตเนสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้รวมเข้ากับ First Leisure

อลันประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ผู้ช่วย
Ángela García Rivillos

แองเจล่า การ์เซีย ริวิลโลส ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยที่ EquitiesFirst

แองเจล่ามีหน้าที่หลักดูแลงานด้านการบริหารทั้งหมดที่สำนักงานในประเทศสเปน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มีคุณภาพทั่วทั้งบริษัท

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst แองเจล่าเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่บริษัทธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง โดยก่อนหน้านั้นเธอเคยทำหน้าที่ด้านการบริหารในแผนกบัญชีและการตลาด เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคาร์เดนอล ซิสเนรอส ในเมืองอัลกาลาเดเอนาเรส

แองเจล่าประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงมาดริด ประเทศสเปน

กรรมการผู้จัดการ
Hyou Setsu

เฮียว เซ็ตสึ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ EquitiesFirst

เฮียวมีหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์แก่บริษัท โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก 

เฮียวมีประสบการณ์เกือบสองทศวรรษในด้านวาณิชธนกิจและการเงินธุรกิจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ อย่างกว้างขวาง และเคยประสบความสำเร็จในการดูแลการระดมทุนด้วยหุ้นให้องค์กรต่างๆ ทั่วเอเชียมาแล้วหลายครั้ง

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เฮียวเคยทำงานกับ CITIC CLSA Securities (ฮ่องกง), Mizuho Securities Asia (ฮ่องกง) และ Goldman Sachs (ญี่ปุ่น) รวมถึงบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกหลายแห่ง เฮียวสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จาก Hitotsubashi University และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จาก Hiroshima University ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันเฮียวประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้ช่วย
Wani Shannon

วานี แชนนอน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยที่ EquitiesFirst

วานีมีหน้าที่หลักดูแลงานด้านการบริหารทั้งหมดที่สำนักงานในลอนดอน เพื่อให้การดำเนินงานในทุกส่วนของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังรับผิดชอบเรื่องการจัดการกับรายการตรวจสอบด้านกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนการจัดการและจัดส่งเอกสารต่างๆ

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่าเจ็ดปีในสายงานนี้  วานีจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมากในด้านการบริหารจัดการองค์กร

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst วานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านปัญญา เทคโนโลยี และมนุษย์ อีกทั้งเธอยังเคยดำรงตำแหน่งด้านการบริหารมาอย่างหลากหลาย

วานีประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปในลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
Katie Shore

เคที ชอร์ เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสที่ EquitiesFirst

เคทีกำกับการชำระธุรกรรมทั้งหมดที่ EquitiesFirst โดยรับผิดชอบเรื่องประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ตลอดทั้งวงจรธุรกรรม เคทียังเป็นผู้จัดการสำนักงานที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารแก่อัล คริสตี้ ผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

เคทีมีประสบการณ์ด้านการบริหารกว่า 20 ปี โดยมีความรู้มากมายในการบริหารองค์กร การขาย และการบริการลูกค้า

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เคทีเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งในด้านปฏิบัติการและโลจิสติกส์

เคทีประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา

กรรมการผู้จัดการอาวุโส
Jeff Smith

เจฟฟ์ สมิธ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโสที่ EquitiesFirst

เจฟฟ์ดูแลการผลักดันการพัฒนาการอนุมัติสินเชื่อที่ EquitiesFirst ตลอดจนหน่วยธุรกิจทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิกเจฟฟ์มีหน้าที่หลักในการจัดหาลูกค้าทั่วโลกและดูแลการตลาดของบริษัท นอกจากนี้เขายังดูแลกระบวนการพิจารณาสินเชื่อทั้งหมดภายในบริษัทอีกด้วย

เจฟฟ์ได้นำประสบการณ์และความรู้ที่กว้างขวางในด้านสถาบันที่มียาวนานกว่า 30 ปี มาใช้กับ EquitiesFirst โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดหาเงินทุนแบบก้าวหน้า การบัญชีระดับมืออาชีพ และการบริหารจัดการอนุพันธ์

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ  EquitiesFirst เจฟฟ์เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนสำคัญที่ Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Prudential และ Salomon Brothers อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาตที่ Deloitte เจฟฟ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการเงิน และปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยไมอามี เมืองออกซ์ฟอร์ด รัฐโอไฮโอ

เจฟฟ์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

ตัวแทนเจ้าของเงินต้น ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
Andrew Stevens

แอนดรูว์ สตีเฟน ดำรงตำแหน่งตัวแทนเจ้าของเงินต้นที่ EquitiesFirst* ประจำตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

แอนดรูว์มีหน้าที่หลักในการจัดการงานด้านการตลาดทั่วทั้งตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับบริการทางการเงินระหว่างประเทศที่สั่งสมมามากกว่าหนึ่งทศวรรษ  แอนดรูว์จึงเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจและโซลูชันการจัดหาเงินทุนที่ซับซ้อน ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนตราสารทุน

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst แอนดรูว์เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชันการจัดหาเงินทุนทางเลือกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง ผู้มีสินทรัพย์สูง และบริษัทนายหน้า

แอนดรูว์ประจำอยู่ที่สำนักงานในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

* EquitiesFirst เป็นชื่อการค้าของ Equities First Holdings Hong Kong Ltd. (สำนักงานตัวแทนใน DIFC) ตั้งอยู่ที่ Gate Precinct Building 4, 6th Floor, Office 7, Dubai International Financial Centre ทั้งนี้ EquitiesFirst อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ DFSA ในฐานะสำนักงานตัวแทน

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
John Thoe

จอห์น ทีโอ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตที่ EquitiesFirst

จอห์นเป็นผู้นำการพัฒนาประกันภัยและธุรกรรมระดับโลกทั่วทุกหน่วยธุรกิจของ EquitiesFirst ในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิกตลอดจนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน

ด้วยประสบการณ์หลายปีในด้านการให้บริการด้านการเงิน จอห์นจึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของบริษัท การบริหารความมั่งคั่ง และการวิเคราะห์ตลาดหุ้น

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst จอห์นเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสที่ Morgan Stanley Smith Barney และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในสำนักงานของ United States Senator Richard Lugar จอห์นได้รับใบอนุญาตหลักทรัพย์ชุดที่ 3, 7, 63 และ 65 จากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนาในเมืองบลูมิงตัน

จอห์นประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการดำเนินงานและธุรการ
Daphne Tong

แดฟนี ถง ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการดำเนินงานและธุรการที่ EquitiesFirst

หน้าที่หลักของแดฟนีคือการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานและธุรการที่สำนักงานในสิงคโปร์

แดฟนีมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรมบริการด้านการเงิน และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการจัดการงานธุรการเพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังมีความชำนาญในการดูแลลูกค้าผู้มีสินทรัพย์สูงมายาวนาน

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst แดฟนีเคยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริการลูกค้าในทีมบริหารความมั่งคั่งของ JPMorgan Private Bank และ Citibank Singapore โดยแดฟนีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจจาก Nanyang Technological University และประกาศนียบัตรด้านการธนาคารและบริการด้านการเงินจาก Singapore Polytechnic

แดฟนีประจำอยู่ที่สำนักงานในสิงคโปร์

ผู้อำนวยการ
Marcos Ussia

มาร์คอส อัสเซีย เป็นผู้อำนวยการที่ EquitiesFirst

มาร์คอสดูแลการพัฒนาการอนุมัติสินเชื่อและกลยุทธ์การตลาดสำหรับ EquitiesFirst ทั่วทั้งสเปนและโปรตุเกส

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านวาณิชธนกิจและบริการทางการเงินระหว่างประเทศ เขานำความรู้มากมายในการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดตราสารทุน และการจัดโครงสร้างหนี้มาสู่บริษัท

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst มาร์คอสเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในธนาคารและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่ง อาทิ Citibank, Schroders และ Crédit Agricole CIB ซึ่งเป็นผู้นำด้านการขายตราสารทุนสถาบัน การซื้อขายตราสารทุนและอนุพันธ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่ง เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซ กรุงมาดริด

มาร์คอสประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงมาดริด ประเทศสเปน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและธุรการ ประจำตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
Amy Webster

เอมี่ เว็บสเตอร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและธุรการ ประจำตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่ EquitiesFirst*

เอมี่มีหน้าที่หลักในการดูแลการปฏิบัติงานและประสานงานทั้งหมดในสำนักงานที่ดูไบ

เธอมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพมากกว่า 20 ปี ในด้านการดูแลการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานฝ่ายบริหารระดับสูงสุดขององค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เอมี่เคยเป็นผู้จัดการประจำสำนักงานและผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงในบริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่นรายหนึ่งในดูไบ และยังเคยรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารและงานด้านธุรการในบริษัทและองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่อีกหลายแห่งทั้งในภาคธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและการบริการ

เอมี่ประจำอยู่ที่สำนักงานในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

* EquitiesFirst เป็นชื่อการค้าของ Equities First Holdings Hong Kong Ltd. (สำนักงานตัวแทนใน DIFC) ตั้งอยู่ที่ Gate Precinct Building 4, 6th Floor, Office 7, Dubai International Financial Centre ทั้งนี้ EquitiesFirst อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ DFSA ในฐานะสำนักงานตัวแทน

ผู้อำนวยการ
Jason Winderbaum

เจสัน ไวเดอร์บาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ EquitiesFirst

เจสันมีหน้าที่หลักในการบริหารการให้สินเชื่อและการพัฒนาธุรกิจทั้งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เจสันมีประสบการณ์กับงานด้านการเงินเกือบ 20 ปี และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการให้คำแนะนำแบบมืออาชีพและการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ สถาบัน สำนักงานครอบครัว และที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เจสันเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่ Credit Suisse และยังเคยดำรงตำแหน่งระดับบริหารในบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินระดับโลกแห่งอื่นๆ

 เจสันยังเป็นนักบัญชีที่ได้รับอนุญาตและผ่านการรับรอง อีกทั้งยังเป็นนักวางแผนทางการเงินโดยได้รับปริญญาโทด้านการเงินประยุกต์ซึ่งเน้นไปที่เรื่องการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง

เจสันประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของออสเตรเลียในซิดนีย์

ผู้จัดการสัญญาระดับโลก
Amy Wittenauer

Amy Wittenauer เป็นผู้จัดการสัญญาระดับโลกที่ EquitiesFirst

เอมี่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนในหน่วยธุรกิจของ EquitiesFirst ทั่วโลก ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิก

เอมี่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินมามากกว่าหนึ่งทศวรรษ โดยเชี่ยวชาญในหน่วยงานปฏิบัติการขององค์กร หน่วยงานการกับกำดูแล (Compliance) และการบริการลูกค้า

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เอมี่เคยดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ Western International Securities, PNC Investments และสถาบันการเงินอื่น ๆ เธอได้รับใบอนุญาตหลักทรัพย์ชุดที่ 7, 63 และ 66 จากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู เมืองเวสต์ลาเฟียตต์

เอมี่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา 

พนักงานทั่วไป
James Wong

เจมส์ หว่อง เป็นพนักงานทั่วไปที่ EquitiesFirst

เจมส์มีหน้าที่จัดทำและดำเนินการด้านการวิจัยและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยทำงานร่วมกับทีมงานอนุมัติสินเชื่ออย่างใกล้ชิด

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เจมส์เคยทำงานในตำแหน่งด้านการพัฒนากลยุทธ์และองค์กรที่ธนาคารฮั่งเส็ง ก่อนหน้านั้นก็เคยทำงานในตำแหน่งด้านการตลาดกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์และปิโตรเลียมที่มีชื่อเสียง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง

เจมส์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของออสเตรเลียในซิดนีย์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
Jason Wong

เจสัน หว่อง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานที่ EquitiesFirst

เจสันทำงานร่วมกับประธานกรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียของ EquitiesFirst โดยเขามีหน้าที่หลักในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทในด้านสายธุรกิจ 

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst เจสันมีประสบการณ์มากมายในด้านการบริหารและการจัดการสำนักงาน นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อดูแลกิจกรรมที่ได้รับการควบคุมประเภท 1 ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายล่วงหน้า เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น

เจสันประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

กรรมการผู้จัดการ
Vincent Xu

วินเซนต์ สวี่ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ EquitiesFirst

วินเซนต์รับผิดชอบด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้แก่บริษัท โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลัก

ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการทางการเงินมากกว่าหนึ่งทศวรรษ วินเซนต์จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ้นส่วนแห่งความร่วมมือและการบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst วินเซนต์เคยดำรงตำแหน่งผู้นำที่ Strategic Capital Management, Well & Well JP Capital Group, Chen Young Oil Trading และ CORPACC Australia วินเซนต์ได้รับใบอนุญาตเพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีการควบคุมประเภท 1 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ และปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิท เมืองควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

วินเซนต์ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเอเชียในฮ่องกง ประเทศจีน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการดำเนินงานและธุรการ
Haiyang Xu

ไห่หยาง สวี่ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการดำเนินงานและธุรการที่ EquitiesFirst

ไห่หยางมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมด้านการดำเนินงานและธุรการในสำนักงานที่กรุงปักกิ่ง

ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วม 9 ปี ไห่หยางจึงเชี่ยวชาญในด้านธุรการและการบริหาร

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst ไห่หยางเคยดำรงตำแหน่งด้านการบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคลที่ P3 Technical และ Management Consulting Shanghai เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาเยอรมัน จากวิทยาลัยฝึกหัดครูถังซานในมณฑลเหอเป่ย

ไห่หยางประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

กรรมการผู้จัดการ สิงคโปร์
Alvin Yap

อัลวิน แยป ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ EquitiesFirst ประจำสิงคโปร์ 

อัลวินมีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการอนุมัติสินเชื่อและการพัฒนาธุรกิจเพื่อการใช้ประโยชน์จากทุน ตลอดจนรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาและจัดการความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับบริษัท สถาบัน สำนักงานครอบครัว คนกลาง และผู้มีสินทรัพย์สูง

อัลวินมีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจและการเงินมายาวนานกว่า 25 ปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายมืออาชีพที่กว้างขวาง มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในด้านการควบรวมและการซื้อกิจการข้ามชาติ หุ้น IPO หุ้นนอกตลาด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และการระดมทุนทั่วเอเชีย

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst อัลวินเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสที่วาณิชธนกิจระดับโลกอย่าง China International Capital Corporation, Credit Suisse, Ernst & Young, Arthur Andersen และ CapBridge Financial ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนเอกชนที่ดูแลโดย SGX ทั้งนี้อัลวินสำเร็จการศึกษาด้านปรัชญามหาบัณฑิตสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาการบัญชีและการบริหารการเงินจากมหาวิทยาลัยเอสเซกซ์ สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังได้รับทุนจาก Cambridge Commonwealth Trust และ British Council ด้วย

อัลวินประจำอยู่ที่สำนักงานในสิงคโปร์

สำนักงานในทั่วโลก

กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ ชั้น 24
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

+66 2059 0242
Beijing

Level 38, China World Tower B,
No. 1 Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District,
Beijing P.R. China

+86 010 5929 8686
Brisbane

Level 6, 200 Adelaide Street,
Brisbane QLD 4000

+61 7 2139 9696
Dubai

Gate Precinct Building 4
6th Floor, Office 7
Dubai International Financial Centre (DIFC)
Dubai, United Arab Emirates

+971 (0)4 433 4893
Hong Kong

Suites 2903-2905, 29th Floor,
AIA Central, 1 Connaught Road,
Central, Hong Kong

+852 3958 4500
Indianapolis

10 West Market Street, Suite 3050,
Indianapolis, IN 46204,
United States

+1 317 429 3500
London

The Prow, 1 Wilder Walk
London W1B 5AP

+44 203 747 3270
Melbourne

Suite 7145
Level 7, 180 Flinders Street
Melbourne VIC 3000

+61 3 8669 1950
Perth

Level 14
197 St Georges Terrace
Perth WA 6000

+61 8 6187 9696
Seoul

16/F, Centropolis A, 26,
Ujeongguk-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03161, Korea

+82 2 6370 5180
Shanghai

Room 708, Level 7, Jing An Kerry Centre, Tower 2,
1515 West Nanjing Road, Jing’an District,
Shanghai 200040, P.R. China

+86 21 8017 5006
Singapore

One Raffles Quay
North Tower, Level 49
Singapore 048583

+65 6978 9100
Sydney

Suite 33.01, Chifley Tower
2 Chifley Square,
Sydney, NSW 2000

+61 2 8880 1270
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Beijing
Brisbane
Dubai
Hong Kong
Indianapolis
London
Melbourne
Perth
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney