COP26 ทำให้การปรับเปลี่ยนพอร์ตเป็นวาระที่สำคัญที่สุด

รายงานฉบับล่าสุดจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ขององค์การสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ได้ตอกย้ำเกี่ยวกับภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน

IPCC พบว่า อีกภายใน 50 ปี ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้คนกว่า 1 พันล้านคนเสี่ยงต่อน้ำท่วมมากขึ้นอย่างมาก และภายในปี 2100 สินทรัพย์ทั่วโลกมูลค่า 12.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อาจจะต้องเผชิญกับอุทกภัยริมชายฝั่งในรอบ 100 ปี ภายใต้สถานการณ์ระดับ “ปานกลาง” ของ IPCC[1]

รายงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศฉบับดังกล่าวทำให้ทั่วโลกต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนมากขึ้นโดยหันเหความสนใจออกจากโมเดลเศรษฐกิจแบบเก่าที่มีการปล่อยคาร์บอนปริมาณมาก

ในบรรดาข้อตกลงจำนวนมากที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ COP26 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ผู้นำของโลกได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซมีเธนและพยายามให้ทั่วโลกเลิกใช้ถ่านหิน นักลงทุนภาคเอกชนก็ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองเช่นกัน โดยปัจจุบัน สินทรัพย์กว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเหลือศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่เหนืออุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม 1.5°C[2]

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิมเหล่านี้จะส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรม ในหลาย ๆ กรณี ความพยายามลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเหลือศูนย์จะบังคับให้บริษัทต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของตัวเองอย่างเร่งด่วน ทว่า จากข้อมูลขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) มีเพียง 2 จาก 46 เทคโนโลยีและภาคธุรกิจด้านพลังงานเท่านั้นที่น่าจะทำตามเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ได้สำเร็จ[3]

ความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกอย่างยากลำบาก เพราะถึงแม้ว่าบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนปริมาณมหาศาลหลายแห่งจะพยายามสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม แต่ก็เร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่า ธุรกิจใดจะประสบความสำเร็จบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ “เลิกปล่อยคาร์บอนได้ยาก” อย่างการบินและอุตสาหกรรมหนัก

ผู้ถือหุ้นหลายคนในภาคธุรกิจที่ไม่พึงประสงค์อีกต่อไปแล้ว เช่น เหมืองถ่านหิน อาจจะรู้สึกว่าอยากถอนการลงทุนออกมาก่อนที่มูลค่าของธุรกิจจะลดลงไปกว่านี้และกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกทิ้งร้าง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายใหญ่จำนวนมากยังคงยืนยันเข้าไปมีส่วนร่วมและโน้มน้าวให้บริษัทเหล่านี้เปลี่ยนแปลง โดยตระหนักดีว่าหากพวกเขาถอนทุนทั้งหมด ก็จะทำให้บริษัทที่ “ปล่อยคาร์บอน” เหล่านี้ไม่อาจเปลี่ยนมาเป็นบริษัทสีเขียวได้สำเร็จ

ในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องทางเลือกแก่นักลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited investor) นักลงทุนที่มั่งคั่งและประสบการณ์สูง (Sophisticated investor) นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญสูง (Professional investor) และนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง (Qualified investor) กลุ่มอื่น ๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกรรมจัดหาเงินทุนแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน EquitiesFirst พร้อมแล้วที่จะร่วมงานกับนักลงทุนดังกล่าวที่กำลังมองหาวิธีกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนที่เน้นหนักไปทางธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนปริมาณมาก การจัดหาเงินทุนจากส่วนทุน (Equity financing) ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำคุณค่าจากบริษัทแบบดั้งเดิมมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้นักลงทุนยังคงได้รับกำไรจากราคาหุ้นอ้างอิงในระยะยาว รวมถึงเงินปันผลด้วย

ธุรกรรมกับ EquitiesFirst มีการจัดโครงสร้างให้เป็นข้อตกลงการขายและการซื้อต่อ โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากรายได้และข้อกำหนดในการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม ตราบใดที่ผู้กู้สามารถชำระหนี้คืน EquitiesFirst ก็จะคืนหุ้นจำนวนเท่าเดิมให้แก่ผู้กู้เมื่อระยะสัญญาสิ้นสุดลง แต่หากผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non- Recourse) ได้ สิ่งที่ผู้กู้ยืมจะสูญเสียไปก็คือหุ้นที่วางประกันเอาไว้กับ EquitiesFirst เท่านั้น

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่ต้องศึกษาก่อนที่นักลงทุนจะมั่นใจในอนาคตของบริษัทและภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งในระหว่างนี้ สภาพคล่องในพอร์ตการลงทุนสามารถมอบสภาพคล่องในการจัดสรรเงินทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงได้


[1] https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
[2] https://www.gfanzero.com/press/amount-of-finance-committed-to-achieving-1-5c-now-at-scale-needed-to-deliver-the-transition/
[3] https://www.iea.org/topics/tracking-clean-energy-progress

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น