การยกระดับการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบบการเงินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

EquitiesFirst เปิดเผยความมุ่งมั่นของหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก เพื่อการปกป้องระบบการเงินต่อความเสี่ยงที่เป็นระบบ รวมทั้งเรื่องอื้อฉาวและการฉ้อฉลขององค์กร

วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2551 ทำให้ทุกฝ่ายประจักษ์ว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างไร้ประสิทธิภาพในภาคการเงินจะส่งผลกระทบอย่างแท้จริงต่อความเป็นอยู่และธุรกิจในภาคเศรษฐกิจจริง

การล่มสลายของตลาดสินเชื่อซับไพรม์ในสหรัฐฯ ตามด้วยการพังทลายจากการล้มละลายของ Lehman Brothers ได้กระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยในวิกฤติดังกล่าวหากนับเฉพาะชาวอเมริกันเพียงกลุ่มเดียวก็คิดเป็นการสูญเสียความมั่งคั่งถึง 9.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังทำให้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลกเกิดความสูญเสียเกือบ 4% ตามรายงานของ Moody’s Analytics.[1]

เมื่อเร็วๆ นี้ ภาวะหนี้สินที่เพิ่มพูนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนตกเป็นเป้าสายตาของทั่วโลก วาณิชธนกิจอย่าง Nomura ประเมินว่า ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีภาระหนี้สินสูงถึง 5.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่าครึ่งมาจากเงินกู้ยืมธนาคาร[2]

ทั่วโลกต่างมีความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติซ้ำดังเช่นในปี 2551 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบการเงินอีกครั้ง จนนำไปสู่การมุ่งเน้นเรื่องการลดความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง แต่กรณีของ Wirecard ไล่มาจนถึง Archegos และ Evergrande ได้แสดงให้เห็นว่า โลกของเราไม่ได้ก้าวพ้นเรื่องอื้อฉาวทางการเงินได้มากเท่าใดเลย

ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องระบบการเงินและภาคเศรษฐกิจจริงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจึงรุกคืบเพื่อติดตามความเสี่ยงทางการเงินและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงดังกล่าวสะสมจนลุกลามไปทั่วระบบหรือในถุงเงินใบหนึ่งใบใด

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังปี 2551 ก็คือ การกำหนดให้ธนาคารต่างๆ ต้องกันเงินทุนสำรองให้มากขึ้นต่อทุกดอลลาร์ที่ให้กู้ยืม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่ธนาคารอีกแห่งหนึ่งจะพังลงหรือต้องใช้เงินของผู้จ่ายภาษีเพื่อช่วยให้รอดพ้นปัญหา

ที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปหลักเกณฑ์ Basel ว่าด้วยอัตราส่วนการให้กู้ยืมต่อเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) สำหรับธนาคารระหว่างประเทศขนาดใหญ่ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในช่วงปี 2556 ถึง 2562 ตามข้อมูลจากคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน(ดูแผนภูมิประกอบ)[3]. ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่เข้มแข็งขึ้นได้ช่วยให้ระบบธนาคารเกิดเสถียรภาพ แม้เกิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ก็ตาม

ที่มา: คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (ดูเชิงอรรถ 3)

ความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์

ภายหลังกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการบิดเบือนอัตราดอกเบี้ยสำคัญและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็ได้มีการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับเงินให้สินเชื่อทั่วไปเพื่อให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น จนส่งผลให้มีการยุติการใช้ LIBOR ไปในที่สุดเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งที่เคยใช้อ้างอิงกันอย่างกว้างขวางกับเงินกู้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวก่อนหน้านี้

นอกจากนี้บริษัทและบุคลธรรมดาต้องผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าอันเข้มงวดก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน การพิจารณาอันละเอียดขึ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของระบบการเงิน โดยป้องกันการฟอกเงิน การละเมิดการคว่ำบาตร และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

การยกระดับมาตรการด้านการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้ช่วยเสริมสร้างรากฐานการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี 2551 อย่างไรก็ดีการสูญเสียความเชื่อมั่นของสาธารณชนจากกรณีวิกฤติการเงินโลกต้องได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนดังเดิมในภาคการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนเงินฝากให้กลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างผลิตผลเช่นเดิม

เมื่อปี 2562 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระบุว่า ความน่าเชื่อถือของตลาด ความโปร่งใส และการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการฟื้นคืนความศรัทธาในระบบการเงิน โดยกล่าวว่า “พฤติกรรมของสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการรักษาความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อตลาดและช่วยสร้างองค์ประกอบที่เด่นชัดซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุน”[4]

พันธมิตรระยะยาว

ที่ EquitiesFirst เรายึดถือความซื่อสัตย์และการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเป็นหัวใจของธุรกิจ

เราดำเนินกิจการในศูนย์กลางการเงินระดับโลกทั้งในสหราชอาณาจักร ฮ่องกง และออสเตรเลีย และอยู่ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลอันเข้มงวด ทั้งนี้ EquitiesFirst และสำนักงานระดับภูมิภาคทุกแห่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจกฎหมาย

เรายึดมั่นที่จะช่วยป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อฉล การสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการปั่นหุ้น และพฤติกรรมผิดกฎหมายรูปแบบอื่นใดในตลาดตราสารทุน กระบวนการตามกฎระเบียบข้อบังคับของเราเริ่มต้นที่การตรวจสอบขั้นต้นอย่างครอบคลุมตั้งแต่การสมัคร ซึ่งกำหนดให้ผู้กู้ยืมที่สนใจต้องส่งมอบเอกสารส่วนตัวและเอกสารบริษัทโดยละเอียด

ฐานะอันเป็นเอกชนของ EquitiesFirst ยังช่วยปกป้องเสถียรภาพด้านเงินทุนของเรา เราไม่ได้พึ่งพาแหล่งเงินทุนหรือวงเงินให้สินเชื่อจากภายนอกซึ่งอาจถูกเพิกถอนไปในยามเกิดวิกฤติ และเราไม่ได้บริหารเงินทุนให้แก่นักลงทุนภายนอก

We have also invested in our own in-house research capabilities to help ensure full vetting of every เรายังลงทุนด้านศักยภาพการศึกษาวิจัยเป็นการภายใน เพื่อให้สามารถตรวจสอบโอกาสทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนและบริหารหลักประกันได้อย่างระมัดระวังที่สุด เราให้กู้ยืมโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกันเฉพาะหลังจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคโดยละเอียด และเราจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในหลายภาคธุรกิจและภูมิศาสตร์เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของตลาดในวงกว้าง

ตลาดการเงินมีช่วงแห่งความผันผวนโดยตลอด แต่เราเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดทั้งระดับเศรษฐกิจมหภาคและระดับสถาบัน จะช่วยให้ตลาดเกิดเสถียรภาพและอยู่ในความเรียบร้อยแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตาม เรื่องดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก และสำหรับ EquitiesFirst ด้วยเช่นกัน


[1] https://www.washingtonpost.com/business/economy/a-guide-to-the-financial-crisis–10-years-later/2018/09/10/114b76ba-af10-11e8-a20b-5f4f84429666_story.html

[2] https://www.wsj.com/articles/beyond-evergrande-chinas-property-market-faces-a-5-trillion-reckoning-11633882048#:~:text=Nomura%20estimated%20that%20as%20of,many%20of%20them%20junk%2Drated.

[3] https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P130721.pdf

[4] https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2019_af784794-en

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น