ข้ามพรมแดนทางการเงิน: กระแส Bitcoin ETF ร้อนแรงกลยุทธ์เงินทุนภาคเอกชนต้องปรับตัว

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา อนุมัติ 11 กองทุน Spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF) และสร้างความสั่นสะเทือนให้กับภาคธุรกิจการเงิน[1] ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยได้เข้าสู่โลกของคริปโตเคอร์เรนซี

เล่นรายใหญ่อย่างเช่น Fidelity, BlackRock, and Invesco รวมถึงบริษัทที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น Grayscale และ Ark Invest ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย[2] เพราะแค่เพียงวันแรก หุ้นในตลาด Wall Street ก็มีการซื้อขายเป็นมูลค่ากว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสนใจเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มากเพียงใด[3]

จุดบรรจบกันระหว่าง Bitcoin ETF กับเงินทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สร้างโอกาสอันดีให้กับทั้งนักลงทุนแบบดั้งเดิมและนักลงทุนคริปโตที่กำลังต้องการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง

เทรนด์โลกเปลี่ยนแปลงและยอมรับ Bitcoin ETF

การรับรองกองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกาเป็นก้าวสำคัญที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและผันผวนอย่างยิ่งนี้กำลังจะถูกนำมาใช้เป็นสินทรัพย์กระแสหลัก นอกจากนี้ การคว้าโอกาสจาก Bitcoin ผ่านเครื่องมือการลงทุนที่คุ้นเคยยังช่วยให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมืออาชีพมากขึ้น และส่งเสริมให้นักลงทุนเหล่านี้พิจารณาหาสภาพคล่องเพิ่มเติมและจัดสรรเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่ตลาดกำลังร้อนแรงและความเชื่อมั่นในตลาดอยู่ในระดับแข็งแกร่ง สินเชื่อทางเลือกอย่างเช่นสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจาก EquitiesFirst เป็นแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเองก็เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิวัติวงการดิจิทัล เห็นได้จากการพัฒนากรอบควบคุมมาช่วยปกป้องนักลงทุน ตัวอย่างเช่น รัฐสภายุโรปที่ผ่านกฎหมาย Markets in Crypto-assets (MiCA) Act ในปี 2023 ซึ่งแผ้วเส้นทางให้กับการนำมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกันมาใช้ในตลาดยุโรปทุกแห่ง[4] ส่วนในเอเชียเองก็มีการผลักดันกรอบกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น การออก “กฎหมายปกป้องผู้ใช้สินทรัพย์เสมือน” ในเกาหลีใต้[5] ในขณะที่ตลาดอื่น ๆ เช่น ฮ่องกงก็กำลังดำเนินการส่งเสริมการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น

ในเดือนธันวาคม 2023 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส และองค์การเงินตราฮ่องกงได้ประกาศความพร้อมในการพิจารณาคำขออนุมัติกองทุน Spot Crypto ETF โดยไม่ได้หยุดแค่ Crypto Futures ETF ที่มีอยู่ในปัจจุบัน[6] ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนมาให้การยอมรับ Bitcoin ETF เน้นให้เห็นว่าคริปโตเคอร์เรนซีได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะเครื่องมือการลงทุนที่ชอบด้วยกฎหมาย

คว้าโอกาสใหม่ๆเพื่อรับเงินทุนภาคเอกชน

Bitcoin ETF ช่วยให้นักลงทุนในตลาดที่มีการกำกับดูแลและเข้าถึงได้ สามารถลงทุนใน Bitcoin โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือดูแล Bitcoin ด้วยตัวเอง[7] การครอบครองสินทรัพย์แบบทางอ้อมนี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการเติบโตและความผันผวนของ Bitcoin โดยไม่ต้องกังวลกับความซับซ้อนเกี่ยวกับการซื้อและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปลอดภัย

นอกจากนี้ การที่ Bitcoin ETF สามารถเข้าถึงได้อย่างแพร่หลายก็ช่วยดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนมูลค่ามหาศาลจากนักลงทุนสถาบัน สำนักงานครอบครัว และบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูงที่ต้องการกระจายการลงทุนด้วย ความน่าสนใจอยู่ที่การรวม Bitcoin ETF ไว้ในกลยุทธ์การลงทุน แนวทางการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดการกำกับดูแลที่มีอยู่เดิมได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนคุ้นเคยกันอยู่แล้ว

ปัจจุบัน นักลงทุนที่ระวังตัวไม่อยากลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีโดยตรง สามารถก้าวสู่โลกของคริปโตด้วยความมั่นใจมากขึ้นผ่านกรอบควบคุมที่เป็นระบบและกฎหมายกำกับดูแลของ ETF ที่พวกเขาเคยชิน

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันปลดล็อกคุณค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล

EquitiesFirst บริษัทชั้นนำผู้ให้สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่ไม่มีสิทธิไล่เบี้ย ยอมรับศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Ethereum มาโดยตลอด โดยสกุลเงินดิจิทัลทั้งสองเป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด[8] และด้วยสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของ EquitiesFirst นักลงทุนจะได้รับสภาพคล่องโดยไม่ต้องขายหลักทรัพย์ในพอร์ต ทั้งยังปกป้องตัวเองจากความผันผวนของตลาดในภาพรวมด้วย

กรอบแนวคิดแบบนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเงินทุน ทั้งยังได้รับผลตอบแทนในกรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากระยะกู้ยืมสิ้นสุดลง ไม่เพียงเท่านั้น อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าโดยทั่วไปยังสูงกว่า 60% นักลงทุนจึงเพิ่มความยืดหยุ่นได้เต็มที่ และวางกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากมูลค่าของสินทรัพย์ในพอร์ต เพื่อคว้าโอกาสจากตลาดคริปโตที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและไม่เคยหยุดนิ่ง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโมเดลสินเชื่อแบบดั้งเดิมกับตลาดคริปโตที่กำลังเฟื่องฟู โดยส่งเสริมให้ทั้งนักลงทุนและผู้ให้บริการสินเชื่อภาคเอกชนอย่าง EquitiesFirst ได้ประโยชน์ร่วมกัน ถึงแม้ว่ายังมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับ แต่ว่าการมาบรรจบกันของ Bitcoin ETF และเงินทุนภาคเอกชนจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในตลาดการเงินที่เต็มไปด้วยศักยภาพและปรับตัวได้ดีเยี่ยม

เมื่อนักลงทุนและบริษัทเงินทุนเอกชนอ้าแขนต้อนรับแนวทางใหม่นี้ พวกเขาจะสามารถยืนหยัดอยู่แถวหน้าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินได้


[1] https://www.sec.gov/news/statement/gensler-statement-spot-bitcoin-011023

[2] https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-cpi-report-inflation-01-11-2024/card/bitcoin-etfs-here-are-the-tickers-to-watch-kjlkjI4pKrQfrbOo5co9

[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-11/bitcoin-etf-trading-volumes-soar-in-ground-breaking-first-day

[4] https://www.cnbc.com/2023/04/20/eu-lawmakers-approve-worlds-first-comprehensive-crypto-regulation.html

[5] https://www.ledgerinsights.com/korea-crypto-legislation-protect-consumers/

[6] https://www.theblock.co/post/268981/hong-kong-says-its-ready-to-accept-spot-crypto-etf-applications

[7] https://www.coindesk.com/learn/2024/01/11/bitcoin-etfs-explained-what-are-they-how-do-they-work/

[8] https://coinmarketcap.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น