หุ้นกลุ่มธุรกิจการแพทย์เป็นเสมือนที่พึ่งในยามยาก

เงินเฟ้อยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความวิตกกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนจึงพุ่งเข้าหาหุ้นปลอดภัยที่สามารถทนทานต่อพายุทางเศรษฐกิจที่กำลังพักโหมกระหน่ำ[1] ซึ่งหลายคนมองว่าหุ้นกลุ่มธุรกิจการแพทย์มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในตลาด

บริษัทหลายแห่งในอุตสาหกรรมนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีรายได้แข็งแกร่งกว่าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว รวมไปถึงหุ้นปลอดภัยที่นักลงทุนโปรดปรานอย่างหุ้นสาธารณูปโภคและกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าจำเป็น ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน อุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์ยังได้รับแรงเสริมจากเม็ดเงินที่สะพัดในธุรกิจสุขภาพ สุขภาวะ และวัคซีนอันเป็นผลมาจากโรคระบาด และประชากรสูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ณ วันที่ 30 มิถุนายนของปีนี้ ดัชนี MSCI World Health Care Index มีผลตอบแทนขั้นต้นเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าดัชนี MSCI World Index ถึง 50% ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2008[2]

ด้วยเหตุนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนที่ดำเนินการโดย EquitiesFirst และจัดทำโดย Institutional Investor จึงแสดงให้เห็นว่า 64% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านการลงทุนของสถาบันการเงินระดับโลกคาดว่าหุ้นกลุ่มธุรกิจการแพทย์จะมอบผลตอบแทนได้อย่างแข็งแกร่งในอีกสามปีข้างหน้า

นี่เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในวงกว้างและให้ข้อมูลเชิงลึกที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนกว่า 300 ราย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ มูลนิธิ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนการกุศล มีท่าทีตอบสนองอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิศาสตร์การเมือง

อนาคตสดใสของธุรกิจการแพทย์

รายงานแสดงว่า ภาคอุตสาหกรรมเดียวที่นักลงทุนมองว่ามีอนาคตสดใสกว่าธุรกิจการแพทย์คือภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็มีภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจน้อยมากเนื่องจากอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยสูงและภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และการเงิน

ที่มาของรูปภาพ:https://equitiesfirst.com/int/ii-partnership/

เหตุผลเบื้องหลังท่าทีเป็นบวกต่อภาคธุรกิจการแพทย์คือ ปัจจัยทางโครงสร้างที่ทำให้ธุรกิจการแพทย์สร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดในอดีตยังคงแข็งแกร่ง ได้แก่ ประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุเร็วขึ้น และมูลค่าการใช้จ่ายในธุรกิจการแพทย์ของประเทศกำลังพัฒนาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากชนชั้นกลางเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย[3]

การระบาดของโควิด-19 ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรค โดยปัจจุบัน นักวิจัยกำลังสำรวจการใช้ประโยชน์จากวัคซีน mRNA ในการรักษาโรคอื่นๆ อีกมากมาย[4] ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการพัฒนาวิธีการรักษาโรคและอาการอีกหลายพันชนิดที่แต่ก่อนไม่มีทางรักษา ดังนั้นมูลค่าการใช้จ่ายของธุรกิจการแพทย์จึงคาดว่าจะสูงขึ้นไปอีก

แนวโน้มนี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างสองอุตสาหกรรมที่นักลงทุนมักจะจัดกลุ่มให้กับหุ้นธุรกิจการแพทย์ เลือนลางลงเรื่อยๆ ด้านหนึ่งคือธุรกิจเภสัชภัณฑ์ ผู้ให้บริการดูแลรักษาแบบมีการจัดการและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีความมั่นคง ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบใช้ปัญญาประดิษฐ์ถูกมองว่าเป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตดีเยี่ยม ซึ่งแต่ก่อนจะทำผลงานได้ไม่ดีนักเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

เทคโนโลยีเข้ามาพลิกโฉมตลาด

อย่างไรก็ตาม การแบ่งขั้วในลักษณะดังกล่าวอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ในช่วงหลังมานี้ได้พลิกโฉมตลาดไปอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่การพัฒนายาไปจนถึงการดูแลผู้ป่วย[5]

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ แผ้วถางเส้นทางให้กับการรักษาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ[6] ส่วนหุ่นยนต์และเทคนิคการรักษาที่รุกรานร่างกายน้อยลงก็กำลังปฏิวัติการศัลยกรรม[7] ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลแบบคลาวด์กำลังขับเคลื่อนบริการแพทย์ทางไกลในประเทศรายได้น้อยและสถานที่ห่างไกล[8]

ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะนวัตกรรมด้านการวินิจฉัยโรคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพใหม่ๆ ทำให้แพทย์ตรวจเจอโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่วนบิ๊กดาตาและการวิเคราะห์จะเข้ามาสนับสนุนแรงผลักดันในการส่งเสริมความสำคัญของการดูแลรักษาพยาบาลเชิงป้องกัน

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะต้องเฝ้าระวังแรงต้านของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ด้วย

หนึ่งในนั้นคือการที่รัฐบาลชะลอการใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาพยาบาลลงหลังจากทุ่มงบประมาณมหาศาลไปแล้วในช่วงที่มีการระบาด นอกจากนี้ยังมีคำถามว่า บริษัทยาและเทคโนโลยีการแพทย์จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างไรเพื่อให้ดำเนินการงานตามรูปแบบธุรกิจของตนหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ เพราะมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลละเอียดอ่อนไว้เป็นความลับ

นอกเหนือจากนี้ รัฐบาลของหลายประเทศกำลังปฏิรูปตลาดเพื่อให้ยามีราคาย่อมเยาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทยาลดน้อยลง ในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกก็มีการปรับเปลี่ยน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมือง และนั่นอาจทำให้ต้นทุนของผู้ผลิตยาสูงขึ้นด้วย

ดังนั้น การเฟ้นหาหลักทรัพย์ที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการลงทุน และนักลงทุนจะมีตัวเลือกหลากหลายในภาคธุรกิจย่อยและธีมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการแพทย์ และไม่ใช่แค่กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นหุ้นปลอดภัยของบริษัทที่มีความมั่นคงเท่านั้น เพราะนักลงทุนยังสามารถเลือกลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและบริษัทเอกชนมากมายที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และกรณีการใช้งานที่แตกต่างจากเดิม

สำหรับนักลงทุนในหุ้นที่อยากจะเพิ่มผลตอบแทนโดยการเฟ้นหาบริษัทระดับโลก ก็ยังมีการศึกษาของ EquitiesFirst x Institutional Investor ในดัชนี MSCI World Health Care Index ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง 142 แห่งจาก 23 ประเทศ

ถึงแม้ว่าธุรกิจการแพทย์จะถูกมองว่าเป็นธุรกิจปลอดภัย แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากด้วยเช่นกัน เนื่องจากนวัตกรรมและกฎหมายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นักลงทุนจะต้องเตรียมตัวจัดการพอร์ตการลงทุนของตัวเองให้ดี และปรับตัวเข้ากับอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ทันท่วงที

วิธีหนึ่งที่คุณทำได้คือ เข้าถึงสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะการใช้หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลักประกัน ช่วยให้นักลงทุนได้รับเงินทุนที่มีเสถียรภาพและคุ้มค่า โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการลงทุนในตราสารทุนในธีมหรือเทคโนโลยีธุรกิจการแพทย์ใหม่ๆ ด้วย นอกจากนี้ โอกาสเหล่านี้ยังเกิดขึ้นเร็วมาก ดังนั้นเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นเช่นนี้จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนที่มองหาทางรักษาและเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตัวเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน


[1] https://www.wsj.com/articles/investors-flock-to-safety-plays-but-stock-fomo-lingers-f821acbd

[2] https://www.msci.com/documents/10199/c41a73d1-9037-4dbd-a175-703d3bb77ae6

[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-02/more-than-1-billion-asians-will-join-global-middle-class-by-2030

[4] https://www.nature.com/articles/s41591-021-01393-8#:~:text=mRNA%20can%20be%20engineered%20not,related%20to%20the%20immune%20system.

[5] https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/redefining-offense-and-defense-in-equities-the-evolution-of-technology-and-healthcare.html

[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30767736/

[7] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/robotic-surgery/about/pac-20394974

[8] https://www.ft.com/content/cdc166d4-6845-11ea-a6ac-9122541af204

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น