สินเชื่อทางเลือกยกระดับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ SME ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร

การกระจายห่วงโซ่อุปทานไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศจีนสร้าง “โอกาสดีที่หาได้ยากให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดังคำกล่าวของ Liew Chin Tong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมของมาเลเซีย[1]

แต่การคว้าโอกาสเหล่านั้นจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ในภูมิภาคเข้าถึงได้ยาก และหากไม่มีแนวทางการจัดหาเงินทุนแบบใหม่ ๆ นี่อาจทำให้เกิดปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตตามเป้าหมายของภูมิภาค ในกรณีเช่นนี้ สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจาก EquitiesFirst อาจจะเป็นคำตอบ

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันช่วยพยุงรากฐานของเศรษฐกิจอาเซียนได้

จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีธุรกิจขนาดไมโคร ขนาดเล็ก และขนาดกลางอย่างน้อย 71 ล้านธุรกิจ คิดเป็นสัดส่วนถึง 97% ของธุรกิจในภูมิภาค และจ้างงานประชากรถึง 67% รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจโดยเฉลี่ย 40.5% ของ GDP แต่ละประเทศ[2] อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดไมโครเหล่านี้มักจะทำธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการ ดังนั้นตัวเลขที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้มาก

SME ยังสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับภาคการส่งออกของอาเซียน ไม่รวมธุรกิจขนาดไมโครที่มักจะประกอบธุรกิจภายในประเทศเป็นหลัก ธุรกิจเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตในองค์รวมจากการสร้างงานให้กับประชากรทั้งในเมืองและชนบท กล่าวได้ว่า ธุรกิจเหล่านี้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในภูมิภาคและเป็นรากฐานให้กับการเติบโตและการพัฒนาในระยะยาว

ธุรกิจ SME ของอาเซียนต้องการสินเชื่อทางเลือกอย่างมาก

ธุรกิจเหล่านี้ต้องอาศัยสินเชื่อในการเติบโต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก ADB กล่าวว่า ประมาณ 60% ของธุรกิจ MSME (ที่ตอบแบบสำรวจ) ที่ต้องจัดหาเงินทุนหรือสินเชื่อในภูมิภาคออกมาแสดงความกังวลว่า พวกเขาประสบปัญหาหรือไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมได้[3] ข่าวดีก็คือความช่วยเหลืออยู่ไม่ไกล เพราะข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ตลอดจนวิธีเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้กำลังแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว[4]

รายงานฉบับล่าสุดเผยว่า 70% ของธุรกิจเหล่านี้เริ่มต้นจากเงินทุนก้อนแรกที่มาจากเงินออมหรือจากเพื่อนและครอบครัว นี่ยิ่งตอกย้ำให้เห็นปัญหาในปัจจุบันที่ธุรกิจ SME ในภูมิภาคกำลังเผชิญ[5]

ผลการสำรวจอีกชุดหนึ่งชี้ว่า ธุรกิจ SME กว่าสองในสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความยากลำบากในการหาเงินทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 40% ของธุรกิจเหล่านี้เคยประสบปัญหากระแสเงินสด 30% ไม่สามารถเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ได้ และ 36% ไม่สามารถจ้างคนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ[6]

จากข้อมูลของกองทุนเพื่อการพัฒนาทุนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Capital Development Fund) แม้ว่าสินเชื่อผู้บริโภคในอาเซียนจะเข้าถึงได้ง่ายและมีเสถียรภาพ แต่ธุรกิจ MSME ในภูมิภาคยังคงประสบปัญหาการจัดหาเงินทุน โดยมีช่องว่างคิดเป็นมูลค่าสูงสุด 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ[7]

ถึงแม้ว่าธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติการธนาคารที่เกิดขึ้นกับธนาคารในโลกตะวันตก แต่อนาคตที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอาจทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับหนี้เสียในอาเซียน ทำให้ธนาคารในภูมิภาคยิ่งลังเลใจไม่อยากปล่อยสินเชื่อให้กับ SME อัตราดอกเบี้ยสูงส่งผลเสียร้ายแรง ADB  ประมาณการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้จะแค่ 1% ก็อาจทำให้ MSME ล้มละลายมากขึ้นถึง 10%[8]

รากฐานมั่นคงเพื่ออนาคตสดใสของอาเซียน

อย่างไรก็ตาม อนาคตของเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมยังคงสดใส เนื่องจากประเทศต่าง ๆ เปลี่ยนความคิดและย้ายห่วงโซ่อุปทานของตัวเองมายังประเทศอาเซียนกันมากขึ้น และการคาดการณ์ว่าการค้าและการลงทุนจากสหรัฐฯ และจีนในภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนข้อตกลงการค้าเสรี[9]

โอกาสของอาเซียนยังได้รับแรงหนุนจากค่าแรงราคาถูกเมื่อเทียบกับจีน จุดแข็งของสิงคโปร์ในภาคธุรกิจการบริการทางการเงินและการมีเทคโนโลยีสูง ตลอดจนการมีสัดส่วนประชากรอายุระหว่าง 25-54 ปีที่มีการศึกษาขั้นที่สามหรือระดับอุดมศึกษาจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ภูมิภาคอาเซียนยังได้ประโยชน์จากการบริโภคของประชากรจำนวน 670 ล้านคน และเนื่องจากอาเซียนร่ำรวยขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มผู้บริโภคก็จะยิ่งมีความโดดเด่นมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉลี่ยแล้ว จะมีประชากรอาเซียนหนึ่งคนขยับขึ้นมาเป็นผู้บริโภคชนชั้นกลางทุก ๆ สองวินาที ซึ่งส่งผลดีต่อหลายภาคธุรกิจ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซไปจนถึงฟินเทค[10]

คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนจะเติบโตอย่างมาก โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายใหม่ถึง 125,000 รายทุกวัน[11] รายงาน e-Conomy SEA ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดย Google, Temasek และ Bain & Company พยากรณ์ว่า แค่เฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลของหกประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ รวมกันแล้วอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 คิดเป็นห้าเท่าจาก 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022[12]

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถเข้ามาปิดช่องว่างทางการเงินให้กับธุรกิจ SME ได้

หากจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ 31% ของธุรกิจ SME ในอาเซียนที่แสดงความคิดเห็นในโครงการ Business Outlook Study ของ United Overseas Bank กล่าวว่า พวกเขาจำเป็นต้องกำหนดให้การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลมีความสำคัญเป็นอันดับแรก[13] เพราะนอกจากการเตรียมตัวสำหรับการขายสินค้าทางออนไลน์แล้ว การลงทุนดังกล่าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจเหล่านี้ และช่วยพวกเขารับมือกับปัญหาที่เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อด้วย[14]

ในภาวะเศรษฐกิจอย่างในปัจจุบัน SME ที่ต้องการระดมเงินทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาใช้ระบดิจิทัลหรือขยายธุรกิจในอาเซียนสามารถพิจารณาขอสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจาก EquitiesFirst ได้ เพียงวางหุ้นหรือคริปโตเป็นหลักประกัน ก็สามารถขอสินเชื่อที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การใช้งานและเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราน่าสนใจ

สินเชื่อที่เรานำเสนอเป็นสินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non- Recourse) นั่นแปลว่าหากสินทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกันไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า หรือผู้กู้ประสบปัญหาในการชำระดอกเบี้ยหรือชำระเงินกู้ ความสูญเสียจะจำกัดอยู่แค่หลักประกันเท่านั้น

นอกจากนี้ สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการขยายพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ เพราะมอบสภาพคล่องให้นักลงทุนนำเงินไปลงทุนภูมิภาคและภาคธุรกิจอื่น ๆ หรือใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยไม่เสียโอกาสในการรับผลตอบแทนในกรณีที่ราคาสินทรัพย์เหล่านั้นปรับตัวสูงขึ้น


[1] https://www.businessinsider.com/supply-chain-shift-china-create-middle-class-winners-southeast-asia-2023-9

[2] https://seads.adb.org/solutions/realizing-potential-over-71-million-msmes-southeast-asia

[3] https://seads.adb.org/solutions/realizing-potential-over-71-million-msmes-southeast-asia

[4] https://www.kkr.com/insights/asset-based-finance-fast-growing-frontier-private-credit

[5] https://technode.global/2023/10/10/nearly-seven-in-ten-smes-in-southeast-asia-rely-on-startup-capital-from-savings-family-and-friends-sme-industry-report/

[6] https://cfotech.asia/story/mambu-report-shows-68-of-smes-struggle-to-secure-funding

[7] https://www.uncdf.org/article/8264/first-ever-impact-focused-southeast-asian-financial-inclusion-report-charts-pathways-to-accelerate-impact-beyond-access#:~:text=About%20225%20million%20Southeast%20Asians,up%20to%20US%24300%20billion

[8] https://asia.nikkei.com/Economy/ASEAN-rate-hikes-squeeze-margins-for-millions-of-small-companies#:~:text=Citing%20figures%20from%20the%20Asian,the%20number%20of%20bankrupt%20MSMEs.%22

[9] https://www.euromoney.com/article/2bzar54a6dgdmu3wi3i0w/sponsored-content/harnessing-aseans-growth

[10] https://www.hubbis.com/news/ubs-investment-office-highlights-healthtech-and-asean-s-emerging-economy-as-lucrative-opportunities-amidst-tech-stock-stagnation

[11] https://www.euromoney.com/article/2bzar54a6dgdmu3wi3i0w/sponsored-content/harnessing-aseans-growth

[12] https://economysea.withgoogle.com/home/

[13] https://www.euromoney.com/article/2bzar54a6dgdmu3wi3i0w/sponsored-content/harnessing-aseans-growth

[14] https://www.straitstimes.com/business/greater-stability-more-opportunities-why-its-timely-and-critical-for-asean-smes-to-go-digital

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น