ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จะนำมาซึ่งยุคใหม่ของผลิตภาพ

นับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา ดัชนีผลิตภาพแรงงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแรงงานในการผลิตสินค้าและบริการต่อชั่วโมงทำงาน เติบโตอย่างไม่หวือหวาแค่ 1.4% ต่อปีเท่านั้น แถมในปี 2022 ยังลดลง 1.7% โดยถือเป็นการตกต่ำครั้งใหญ่สุดในรอบสี่ทศวรรษ[1] แต่หากการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างแพร่หลายช่วยพลิกสถานการณ์ดังกล่าวได้ ก็จะทำให้อัตราการเติบโตของผลิตภาพโดยเฉลี่ยในระยะยาวฟื้นกลับมาอยู่ที่ 2.2% ซึ่งเป็นตัวเลขหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และ GDP ของสหรัฐฯ ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 15,000 ต่อครัวเรือน[2]

ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็มีปัญหาด้านผลิตภาพที่ไม่แตกต่างกัน แต่ AI อาจจะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการช่วยให้พนักงานมีเวลาทุ่มเทความสนใจให้กับงานสำคัญและส่วนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่และกลุ่มแรงงานทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประเทศต่างๆ จัดการปัญหาท้าทายด้านอื่นๆ ที่กำลังเกิดขึ้นได้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงาน หนี้ เงินเฟ้อ และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ในบรรดา AI แบบต่างๆ AI เชิงสร้างสรรค์ ถูกนำมาใช้และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นหลังจาก ChatGPT เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 จากข้อมูลของ Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำ AI เชิงสร้างสรรค์กลายเป็น AI ที่มีวุฒิภาวะ (Maturity) มากที่สุดเมื่อเทียบกับ AI แบบอื่นๆ โดยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลายด้านที่ก่อให้เกิดคุณค่าและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังคุณประโยชน์ด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างคงที่ตลอดระยะเวลา 2-5 ปีนับจากนี้[3]

ที่มาของรูปภาพ: https://www.zdnet.com/article/generative-ai-tops-gartners-top-25-emerging-technologies-list-for-2023/

เนื่องจากบริษัทและพนักงานเริ่มจะหันมาใช้ AI เชิงสร้างสรรค์กันมากขึ้น Goldman Sachs จึงประมาณการณ์ว่าผลิตภาพทั่วโลกจะเติบโตขึ้นประมาณ 7% ต่อปี ในช่วงระยะเวลา 10 ปีถัดจากนี้[4] นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ยังพยากรณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้งานประจำถึง 300 ล้านตำแหน่งหายไป[5] แต่ในขณะเดียวกันก็จะสร้างงานใหม่ขึ้นมาหลายร้อยประเภทด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุน AI กลับเห็นตรงกันข้าม และให้ความเห็นว่าแทนที่จะทำให้เกิดการลดตำแหน่งงานในวงกว้าง เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะจะเพิ่มความคล่องตัว สร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  ถึงแม้ว่าคนงานจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และบางรายต้องเปลี่ยนอาชีพ หากการเปลี่ยนงานและความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ AI เชิงสร้างสรรค์จะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างโลกที่มีความยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น[6]

แน่นอนว่าท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สภาพคล่องตึงตัวและอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูง บริษัทต่างๆ อาจประสบปัญหากับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำ AI มาใช้ หรือเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงาน ข่าวดีก็คือยังมีโซลูชันแบบก้าวหน้าที่น่าสนใจ ซึ่งอยู่ในรูปของสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่นำเสนอโดย EquitiesFirst

ผลกระทบต่อโลกจริง

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลงทุนในลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและสามารถวัดผลได้

รายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ของนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเชตต์ได้ประเมินวัดผลกระทบของเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ต่อผลิตภาพของพนักงานบริการลูกค้าในบริษัทซอฟต์แวร์ที่ติดอันดับ Fortune 500 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหนึ่งปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงในสเกลใหญ่ขนาดนี้[7]

ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้นเห็นได้ชัดเจนน้อยกว่าการทดลองที่ผ่านๆ มา สาเหตุอาจเป็นเพราะขั้นตอนการทำงานในโลกแห่งความจริงซับซ้อนกว่างานในห้องปฏิบัติการที่เรียบง่ายกว่า แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่น่าตกใจ เพราะพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์มีผลิตภาพมากกว่าพนักงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านั้นถึง 14% โดยเฉลี่ย

ที่น่าสังเกตก็คือ คนงานที่มีทักษะฝีมือต่ำที่สุดมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 35% ตรงกันข้ามกับกลุ่มคนงานที่มีทักษะฝีมือสูงที่สุด ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จาก AI เลย หรือได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้ ผลการศึกษาอีกสองโครงการที่ทำการวิจัยในสภาพแวดล้อมแบบควบคุมพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่ใช้ AI สามารถจัดทำเอกสารธุรกิจได้มากกว่าเดิม 59% ต่อชั่วโมง[8] วนโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ AI สามารถเขียนโปรเจกต์ได้มากขึ้นถึง 126% ต่อสัปดาห์[9] การศึกษาเหล่านี้พบว่า AI ช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มพนักงานที่มีทักษะฝีมือด้อยที่สุดกับกลุ่มพนักงานที่มีทักษะฝีมือมากที่สุดได้

ผลการศึกษาทุกโครงการพบว่า การใช้ AI ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อชั่วโมง ทว่าการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเอกสารธุรกิจนั้นพบว่าคุณภาพของงานยังเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย สาเหตุอาจเป็นเพราะพนักงานที่ใช้ AI สามารถจัดทำเนื้อหาเอกสารร่างแรกได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก จึงมีเวลาแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาเอกสารเวอร์ชันสุดท้ายได้มากขึ้น

รูปแบบการใช้ประโยชน์นับไม่ถ้วน

แน่นอนว่า ปัจจุบันมีการนำ AI ไปใช้กันอย่างแพร่หลายในรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยไม่จำกัดอยู่แค่การสร้างเนื้อหาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การอนุมัติสินเชื่อแบบอัตโนมัติ ไปจนถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ขั้นสูง  นอกจากนี้ AI ยังถูกนำมาใช้บรรเทาปัญหารถติด จัดทำเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งปูทางไปสู่การสร้างระบบอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านการผลิต โลจิสติกส์ และการบริการลูกค้า

ผลกระทบของ AI ต่อประสิทธิภาพองค์กรพบเห็นได้ในวงกว้างและมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น Walmart นำ AI มาใช้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงธุรกิจทุกด้าน ตั้งแต่การจัดการสต็อกสินค้าและคลังสินค้า ไปจนถึงกำหนดเวลาจัดส่งสินค้า โดยบริษัทอ้างว่าเทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพของพนักงานได้ถึง 15%[10]

คุณประโยชน์ที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดของ AI ก็คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน แต่บริษัทที่ต้องการนำ AI ไปใช้และเพิ่มพูนทักษะฝีมือของพนักงานเพื่อใช้ AI จำเป็นต้องลงทุนเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ดอกเบี้ยพุ่งสูงและธนาคารลังเลไม่อยากปล่อยสินเชื่อ ผลก็คือ บริษัทต่างๆ ไม่สามารถลงทุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่ๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการเพิ่มผลิตภาพ[11] ผลกำไรระยะสั้นหยุดชะงักลง และอาจส่งผลเสียต่อการอยู่รอดในระยะยาว

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันช่วยเร่งการเพิ่มผลิตภาพด้วย AI

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะช่วยให้นักลงทุนระยะยาวและผู้ประกอบการนำคริปโตหรือตราสารทุนมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อนำไปลงทุนที่เกี่ยวกับ AI หรืออัปเกรดฟังก์ชันการทำงานของ AI ในบริษัทของตัวเอง

นักลงทุนสามารถขอสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ประกันเพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปลงทุนกับสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่มีให้เลือกหลากหลายกว่าที่เคย โดยไม่เสียโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในกรณีที่สินทรัพย์ในพอร์ตมีราคาสูงขึ้นในอนาคต


[1] https://www.reuters.com/markets/us/us-fourth-quarter-labor-costs-revised-higher-productivity-growth-lowered-2023-03-02/

[2] https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/rekindling-us-productivity-for-a-new-era#at-a-glance

[3] https://www.zdnet.com/article/generative-ai-tops-gartners-top-25-emerging-technologies-list-for-2023/

[4] https://edition.cnn.com/2023/03/29/tech/chatgpt-ai-automation-jobs-impact-intl-hnk/index.html#:~:text=300%20million%20jobs%20could%20be%20affected%20by,of%20AI%2C%20says%20Goldman%20Sachs&text=As%20many%20as%20300%20million,according%20to%20Goldman%20Sachs%20economists.

[5] https://edition.cnn.com/2023/03/29/tech/chatgpt-ai-automation-jobs-impact-intl-hnk/index.html#:~:text=300%20million%20jobs%20could%20be%20affected%20by,of%20AI%2C%20says%20Goldman%20Sachs&text=As%20many%20as%20300%20million,according%20to%20Goldman%20Sachs%20economists.

[6] https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-24/generative-ai-boosts-worker-productivity-14-new-study-finds

[8] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4375283

[9] https://arxiv.org/abs/2302.06590

[10] https://www.cnbc.com/2023/03/27/how-walmart-is-using-ai-to-make-shopping-better.html

[11] https://www.ft.com/content/21384711-3506-4901-830c-7ecc3ae6b32a

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น