ตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดครองกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เงินทุนที่ช่วยให้บริษัททั่วโลกเติบโตไม่ได้มาจากตลาดหลักทรัพย์ แต่มาจากตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทที่ลงทุนในหุ้นนอกตลาด นักลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน นักลงทุนสถาบัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้ให้กู้โดยตรง และผู้จัดการกองทุน ต่างก็ให้ความสนใจตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดกันมากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ อีกทั้งสภาพเงื่อนไขก็อำนวยให้แนวโน้มดังกล่าวเติบโตเร็วขึ้น

ตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่วิกฤติการเงินในปี 2008 จนนำหน้าตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบัน สินทรัพย์ในตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ[1] ส่วนสินเชื่อภาคเอกชนก็ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในฐานะกลุ่มสินทรัพย์ โดยมีมูลค่าประมาณ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่แล้ว เพียง 4 แสนล้านดอลลาร์[2]

ตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดดึงดูดนักลงทุนได้เพราะการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยอันยาวนานที่ดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสิ้นสุดลงในช่วงต้นปี 2022 นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ยังเลือกที่จะระดมทุนจากตลาดซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดมากกว่า เพราะพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงข้อกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล การประชุมหารือทางการเงินกับนักลงทุน และการพยายามใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นที่มักจะเกิดขึ้นกับบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ถึงแม้ว่ากิจกรรมในตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดจะลดลงอย่างมากในปี 2022 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและเศรษฐกิจถดถอย ทว่าก็ยังดีกว่าตลาดหลักทรัพย์มากนัก คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอและอาจตกต่ำไปมากกว่านี้ แต่ตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดอาจกลายเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญมากขึ้นในการช่วยให้ธุรกิจยังคงเติบโตต่อไป

ล่องตามกระแสลม

รายงานของบริษัทผู้ให้บริการข้อมูล Preqin ชี้ว่า ถึงแม้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคจะอ่อนแอ แต่คาดการณ์กันว่ากลยุทธ์สินเชื่อภาคเอกชนจะมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 9.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021 มาเป็น 18.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027[3] ถึงแม้อัตราการเติบโตจะช้ากว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างมากท่ามกลางต้นทุนการกู้ยืมที่พุ่งไม่หยุด

อุปทานเงินทุนของตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาดมาจากนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์ในช่วงที่ตลาดอ่อนแอและมีความผันผวนสูง ในส่วนของอุปสงค์ มีบริษัทหลายแห่งที่กำลังต้องการเงินทุนเพราะประสบปัญหาสภาพคล่องจำกัด

Preqin ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของนักลงทุนรายย่อยที่ยังเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทนี้ได้ไม่มากนัก ในการขับเคลื่อนกระแสการเติบโตใหม่ๆ ให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์นอกตลาด การระดมทุนด้วยวิธีการลงทุนในหุ้นทุนในหลายปีถัดจากนี้คาดว่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2021 ที่มีมูลค่าถึง 561,000 ล้านดอลลาร์ แต่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สินเชื่อภาคเอกชนจะโตช้ากว่าเดิม แต่ก็เพิ่มจากระดับปัจจุบันเกือบสองเท่า โดยจะมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2027 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

มองหาหลักทรัพย์

เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมือง ผู้จัดหาเงินทุนจึงหลีกเลี่ยงไม่อนุมัติสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักประกัน และหันมาให้สินเชื่อโดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันแทน

EquitiesFirst ดำเนินงานในภาคธุรกิจนี้มาแล้วกว่าสองทศวรรษ โดยมอบสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่นักลงทุนมืออาชีพ นักลงทุนที่มิใช่รายย่อย และนักลงทุนระยะยาวกลุ่มอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการนำมูลค่าหุ้นในพอร์ตของตัวเองมาใช้ประโยชน์ โดยไม่สูญเสียโอกาสในการสร้างผลกำไรจากราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาต ความยืดหยุ่นของสินเชื่อประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในภาวะตลาดผันผวนที่สภาพคล่องมีจำกัด ซึ่งนักลงทุนไม่อยากขายหุ้นที่ตัวเองลงทุนในระยะยาวไปในราคาถูก

นอกจากนี้แล้ว สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันยังส่งผลดีต่อราคาหุ้นด้วย เราวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฮ่องกงและพบว่า ราคาหุ้นที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.6% ในหนึ่งเดือนหลังจากประกาศเกี่ยวกับสินเชื่อที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน

ซึ่งก็มีเหตุผลให้เป็นเช่นนั้น โมเดลทางธุรกิจของ EquitiesFirst จะสร้างความสอดคล้องกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้จัดสรรเงินทุนกับของนักลงทุนได้มากกว่าสินเชื่อแบบอื่นๆ การจัดโครงสร้างสินเชื่อตามข้อตกลงในการขายและซื้อหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทำให้เราดำเนินการทั้งในฐานะผู้จัดสรรเงินทุนและผู้ถือหุ้นได้ เราไม่ทำการชอร์ตเซลล์หรือให้บุคคลอื่นยืมหุ้นเหล่านั้น ทำให้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยลบที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้สร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเสนอสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ถึงแม้ว่าจะยังเป็นองค์ประกอบเล็กๆ ในตลาดสินเชื่อภาคเอกชนในภาพราม ทว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ตัวเลือกสินเชื่อแบบอื่นๆ มีอุปทานไม่เพียงพอ


[1] https://www.economist.com/special-report/2022/02/23/private-markets-have-grown-exponentially

[2] https://www.pionline.com/alternatives/private-credit-investors-turn-asset-backed-loans

[3] https://www.preqin.com/future-of-alternatives-2027

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น