สินเชื่อแบบก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทในอนาคตของธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืน

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum, WEF) ในปี 2024 ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมากขึ้น โดยเรียกร้องให้มีการสร้างระบบพลังงานแบบใหม่และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเร่งด่วน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประชุม COP28[1]

กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะควบคุมเงินเฟ้อได้สำเร็จโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง[2] ในขณะที่บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการเงินจาก McKinsey ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปี 2024 ในเชิงบวก โดยเน้นย้ำความจำเป็นของการเพิ่มความยืดหยุ่นและใช้แนวทางที่ส่งเสริมความยั่งยืน รวมถึงการผสานแนวคิด ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เข้ากับกลยุทธ์การทำธุรกิจ[3] ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมสินเชื่อของ EquitiesFirst หรือที่เรียกว่าสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนคว้าโอกาสในการเติบโตและสร้างผลกำไร พร้อมทั้งส่งเสริมวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

ทั่วโลกร่วมผลักดันแนวคิดด้าน ESG

ในส่วนของกฎหมายด้านสภาพภูมิอากาศนั้น แผนนโยบายกรีนดีล (European Green Deal) ของสหประชาชาติ เป็นเสมือนทัพหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของยุโรปได้อย่างมากผ่านทางนโยบายที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ระบบการเงินที่ยั่งยืน และการคมนาคม[4] แผนริเริ่มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจดำเนินงานในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนและเน้นย้ำให้เห็นว่าธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG ในการตัดสินใจด้านต่างๆ

ในการติดตามและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนงานด้านความยั่งยืนของบริษัทต่างๆ Bloomberg ได้จัดทำดัชนี Government Climate Score Index[5] ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า หากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดีขึ้นและได้คะแนน ESG สูงขึ้น ก็อาจจะช่วยให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนและยอมรับบริษัทมากขึ้นตามไปด้วย ดัชนีดังกล่าวเน้นย้ำคุณค่าของ ESG ในกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความยั่งยืนไม่ได้เป็นแค่ความรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ

EquitiesFirst มองเห็นมาตลอดว่าหลักการ ESG มอบคุณค่าให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนอย่างไรบ้าง ในปี 2021 มีการเผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์จำนวนหนึ่งที่กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติแนะนำด้านธรรมาภิบาทบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยร่วมมือกับ Nasdaq Governance Solutions แผนงานดังกล่าวออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มด้าน ESG ที่นำไปปฏิบัติได้จริง โดยมอบคุณค่าที่จับต้องได้ให้กับทั้งนักลงทุนและฝ่ายบริหารในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับองค์กรของตน ซึ่งความตั้งใจจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงดังกล่าวสอดรับกับความมุ่งมั่นของ EquitiesFirst ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพันธมิตร

โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า

หนึ่งในภาคธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในบริบทนี้คืออุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า (EV) เนื่องจากมีข้อดีอย่างชัดเจนคือสามารถทดแทนยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และจากข้อมูลของธนาคารโลก รถยนต์ไฟฟ้ายังสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายให้กับประเทศกำลังพัฒนา สอดคล้องกับวาระสำคัญในการประชุม COP28 และ WEF[6] และเนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกถึง 22% ในปี 2024 ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดจึงจับตามองเทรนด์รถ EV อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยและอินเดีย[7]

ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานพาหนะ EV ที่กำลังเติบโต ส่งผลให้ธุรกิจและนักลงทุนหันมาสนใจมากมาย ซึ่งส่งผลดีต่อการแข่งขันในตลาด ดังนั้น การขอสินเชื่อจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างฐานที่มั่นในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักลงทุนอย่างสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันขอ EquitiesFirst อาจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่าระยะยาว

มีการคาดการณ์ว่าบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกจะลงทุนเม็ดเงินมหาศาลเกือบ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์จนถึงปี 2030 ในการพัฒนาและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่และอะไหล่อื่นๆ[8] ทิศทางของอุตสหกรรมในด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและแนวโน้มการเติบโตยังเห็นได้ชัดเจนจากระดับการลงทุนในตลาด EV ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่ประมาณไว้ตอนแรกอย่างมาก[9] ดังนั้นเมื่อมีการให้ความสนใจกับโอกาสที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทที่มีนวัตกรรมสินเชื่อแนวใหม่จึงเสนอทางเลือกน่าสนใจที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขึ้นกว่าเดิม

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น การจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย รายงาน S&P Global ให้ข้อมูลว่าเหมืองทองแดง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้เป็นขุมพลังของรถไฟฟ้านั้น กำลังประสบปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง[10] ซึ่งจำเป็นต้องใช้สภาพคล่องที่ยืดหยุ่นมาช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ลดความเสี่ยง พร้อมเพิ่มศักยภาพสูงสุดด้วยสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

EquitiesFirst มีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเพื่อมอบสภาพคล่องจากสินทรัพย์ในพอร์ต ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหรือขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่ การนำสินทรัพย์ที่ถือไว้ในพอร์ตมาใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ ทำให้นักลงทุนมีสภาพคล่องและคว้าโอกาสในการเติบโตจากภาคธุรกิจที่กำลังพุ่งแรงอย่าง EV รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดด้าน ESG ไปพร้อมๆ กัน

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก EquitiesFirst เป็นข้อตกลงที่ไม่กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนและไม่มีสิทธิไล่เบี้ย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ เนื่องจากนักลงทุนจะยังคงได้รับประโยชน์ทั้งหมดจากการถือครองหลักทรัพย์ที่นำใช้ค้ำประกันเงินกู้ กลยุทธ์นี้จะช่วยให้นักลงทุนมีสภาพคล่องในมือพร้อมเสมอ รวมทั้งช่วยส่งเสริมปณิธานทั้งในแง่ของการเติบโตทางการเงินและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ


[1] https://www.weforum.org/agenda/2024/01/everything-you-need-to-know-about-climate-and-nature-at-davos-2024/

[2] https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/30/global-economy-approaches-soft-landing-but-risks-remain

[3] https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/banking-matters/banking-matters-in-2024-a-live-take-from-the-wef

[4] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Delivering_on_the_European_Green_Deal_2024.pdf

[5] https://www.bloomberg.com/professional/blog/indices-2024-outlook-sustainability/

[6] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/11/17/electric-vehicles-an-economic-and-environmental-win-for-developing-countries#:~:text=A%20new%20World%20Bank%20report,on%20expensive%20imported%20fossil%20fuels.

[7] https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-01-09/electric-vehicle-market-looks-headed-for-22-growth-this-year

[8] https://www.reuters.com/graphics/AUTOS-INVESTMENT/ELECTRIC/akpeqgzqypr/

[9] https://www.bloomberg.com/professional/blog/indices-2024-outlook-sustainability/

[10] https://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-automotive-materials-forecast-ev-batteriesand-more.html

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น