ปกป้องผู้กู้ยืมและเสริมสร้างธุรกิจของเราให้เติบโต

EquitiesFirst ปกป้องผลประโยชน์ของผู้กู้ยืมที่มีความต้องการและมีลักษณะซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของเรา โดยถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องนักลงทุนจากการฉ้อฉลในด้านการกู้ยืมภาคเอกชน

สินเชื่อที่มีหุ้นเป็นหลักประกันถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับผู้ถือหุ้นที่กำลังมองหาวิธีปลดล็อกมูลค่าในพอร์ตการลงทุนของตน การกู้ยืมโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกันจะช่วยมอบสภาพคล่องอันยืดหยุ่นในยามที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องสละโอกาสระยะยาวที่จะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นอ้างอิง

อย่างไรก็ดีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งส่วนตัวควรผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่หลักประกันของผู้กู้ยืมเป็นตราสารทุนซึ่งสั่งสมมาหลายชั่วคน หรือเป็นผลประโยชน์ในธุรกิจที่ได้ก่อตั้งขึ้น การเลือกโครงสร้างและพันธมิตรที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องตำนานของครอบครัว

ก่อนการกู้ยืม

ในการพิจารณาสินเชื่อที่มีตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้กู้ยืมต้องมั่นใจว่ากำลังเจรจากับพันธมิตรระยะยาวที่เข้าใจวัตถุประสงค์และช่วยปกป้องผลประโยชน์ของตน แม้ที่สุดแล้วผู้กู้ยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชั่งน้ำหนักตัวเลือกต่างๆ และตัดสินใจทางการเงิน แต่ผู้ให้กู้ยืมควรต้องให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมบนประสบการณ์และความเข้าใจที่มีต่อเป้าหมายของผู้กู้ยืมด้วยเช่นกัน

สินเชื่อที่มีหุ้นเป็นหลักประกันถือเป็นตัวเลือกที่จูงใจสำหรับผู้ถือหุ้นระยะยาวที่กำลังมองหาวิธีปลดล็อกมูลค่าของหลักประกัน โดยยังคงไว้ซึ่งโอกาสระยะยาวเช่นเดิม อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืมจะไม่ได้รับหุ้นซึ่งใช้เป็นหลักประกันกลับคืน หากไม่สามารถใช้สร้างผลประโยชน์หรือจ่ายคืนเงินต้นได้

ภายใต้เขตอำนาจกฎหมายหลายแห่ง กรรมการของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดเผยการแลกเปลี่ยนหุ้นหากมีการนำหุ้นไปเป็นหลักประกันเงินกู้

ผู้กู้ยืมที่สนใจควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย เพราะมุมมองที่เชื่อว่าสินเชื่อที่มีหุ้นเป็นหลักประกันจะส่งผลเชิงลบต่อราคาหุ้น ถือเป็นมุมมองที่พบทั่วไปแต่ไม่ถูกต้อง แม้สถานการณ์ในแต่ละกรณีจะแตกต่างกันไป แต่งานวิจัยของ EquitiesFirst บ่งชี้ไปในทางตรงกันข้าม โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่า การเปิดเผยเงินกู้ยืมที่ใช้ตราสารทุนเป็นหลักประกันในฮ่องกงแสดงให้เห็นว่า ราคาของหุ้นอ้างอิงดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.6% ในเดือนถัดไป [ลิงก์ไปยังบทความเกี่ยวกับนักลงทุนในเอเชียที่นี่]

การปกป้องลูกค้า

นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินโลกเมื่อปี 2551-2552 ตลอดจนการฉ้อฉลเรื่องการขายที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทที่เกิดขึ้นตามมา ทำให้สถาบันการเงินโดนบังคับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อประเมินความเหมาะสมของลูกค้าก่อนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ตัวอย่างเช่นในฮ่องกงที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้จำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเอาไว้เฉพาะ ‘นักลงทุนมืออาชีพ’ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพอร์ตการลงทุนมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

EquitiesFirst ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เรายึดมั่นในการปกป้องลูกค้าที่ต้องการใช้ความมั่งคั่งของตนเพื่อเข้าถึงสภาพคล่องเพิ่มเติม

ลำดับแรกเราร่วมมือกับผู้ถือหุ้นระยะยาวที่มีความมั่นใจในอนาคตของบริษัทและหุ้นดังกล่าว

จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบขั้นต้นอย่างครอบคลุมตั้งแต่การสมัคร ซึ่งกำหนดให้ผู้กู้ยืมที่สนใจต้องส่งมอบเอกสารส่วนตัวและเอกสารบริษัทโดยละเอียด เราใช้ WorldCheck ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเพื่อช่วยในการสอบทานธุรกิจ และยังอาจใช้บริการจาก Mintz Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในกรณีที่ต้องตรวจสอบโดยละเอียดยิ่งขึ้น

แนวทางที่เข้มงวดในกระบวนการรู้จักลูกค้ามีไว้เพื่อปกป้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้กู้ยืมทุกรายเป็นไปตามเงื่อนไขที่เข้มงวดและเหมาะสมของเรา

เงินทุนที่มั่นคง

ฐานะเอกชนของ EquitiesFirst ช่วยเสริมเสถียรภาพของเราและช่วยปกป้องผู้กู้ยืมที่เลือกใช้หุ้นเป็นหลักประกัน เราไม่ได้พึ่งพาแหล่งเงินทุนหรือวงเงินให้สินเชื่อจากภายนอกซึ่งอาจถูกเพิกถอนไปในภาวะที่ตลาดเกิดความตึงเครียด และเราไม่ได้บริหารเงินทุนให้แก่นักลงทุนภายนอก

ภายใต้ธุรกรรมสินเชื่อที่มีหุ้นเป็นหลักประกันซึ่งอยู่ในโครงสร้างสัญญาขายและซื้อคืน ทำให้ EquitiesFirst อยู่ในบทบาทของผู้ให้กู้ยืมในงบดุลและยังเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน วิธีดังกล่าวช่วยสร้างสถานะตราสารทุนระยะยาว โดยจัดสรรผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับผู้กู้ยืมที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกันการกู้ยืม อีกทั้งกลยุทธ์การลงทุนของเราปราศจากการขายชอร์ต และเราไม่ปล่อยกู้ยืมหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลที่สามรายใดก็ตาม

เรายังลงทุนด้านศักยภาพการศึกษาวิจัยเป็นการภายใน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดการหลักประกันได้ดียิ่งขึ้น โดย EquitiesFirst จะให้กู้ยืมโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกันเฉพาะหลังจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคโดยละเอียดแล้วเท่านั้น เรายังจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในหลายภาคธุรกิจและภูมิศาสตร์เพื่อบรรเทาความเสี่ยงของตลาดในวงกว้าง เราถือเป็นนักลงทุนทางการเงินโดยแท้และไม่เคยพยายามเข้าครอบงำการบริหารหรือกลยุทธ์ของบริษัทแต่อย่างใด

EquitiesFirst ดำเนินกิจการในศูนย์กลางการเงินระดับโลกทั้งในสหราชอาณาจักร ฮ่องกง และออสเตรเลีย ดังนั้นจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยทั้งบริษัทและสำนักงานระดับภูมิภาคทุกแห่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานระดับสูงเหล่านี้ถือเป็นเสาหลักแห่งการเติบโตของ EquitiesFirst ซึ่งทำให้เราสามารถอนุมัติเงินกู้มูลค่ามากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการปกป้องและดูแลความเหมาะสมของผู้กู้ยืมจะทำให้เรายังคงเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ลูกค้าของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อีกไกล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น