คว้าโอกาสจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสายพันธุ์ใหม่ด้วยสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ความผันผวนทางเศรษฐกิจพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน สภาพคล่องตึงตัวและอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะสูงไปจนถึงปี 2024 นักลงทุนจึงต้องมีแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ ในการนำมาลงทุนสร้างผลตอบแทน ซึ่งเงินกู้แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจาก EquitiesFirst เป็นสินเชื่อแบบก้าวหน้าที่นักลงทุนสามารถนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้

สินทรัพย์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเป็นที่ต้องการของนักลงทุนมาตลอดในช่วงตลาดหมี เนื่องจากสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและคาดการณ์ได้ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่ผูกขาด ไม่ค่อยมีผู้เล่นรายใหม่ในตลาด[1] และในสภาพเศรษฐกิจอย่างในปัจจุบันที่ปัญหาเงินเฟ้อยังไม่หมดไป สินทรัพย์ที่มักจะอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐเหล่านี้จะสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปให้ผู้บริโภคได้ผ่านการขึ้นราคา

ไม่เพียงเท่านั้น โครงสร้างพื้นฐานยังได้รับแรงหนุนทางประชากรศาสตร์ที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เนื่องจากประชากรโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2 พันล้านคนภายในปี 2050[2] นั่นหมายความว่าจำเป็นต้องสร้างถนน สายไฟ ระบบส่งน้ำใหม่ ๆ เป็นระยะทางรวมกันหลายล้านไมล์ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟใหม่หลายหมื่นแห่ง รวมไปถึงสินทรัพย์อื่น ๆ อีกมากมายสำหรับบริการด้านโทรคมนาคมและพลังงาน

มุมมองใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เช่นเดียวกันกับสินทรัพย์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่คนเราต้องพึ่งพาในการใช้ชีวิต เดิมทีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมักถูกมองว่าไม่น่าตื่นเต้นและราคาไม่ค่อยปรับตัวขึ้นอย่างหวือหวา แต่ตอนนี้ ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาพิจารณามุมมองนี้ใหม่อีกครั้ง เพราะการปฏิวัติด้านพลังงาน ยานยนต์ และระบบดิจิทัล ได้เปลี่ยนโฉมสินทรัพย์กลุ่มนี้ไปอย่างสิ้นเชิงและเตรียมพร้อมให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต[3]

ถึงแม้ว่าการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนแบบเก่าจะทำได้ยากขึ้น แต่ก็ยังมีแหล่งเงินทุนทางเลือกแบบก้าวหน้ามาช่วยให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทำได้ง่ายขึ้น

เมื่อดูจากสภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาคและความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์การเมือง ถึงแม้ว่านักลงทุนจะมีมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับตลาดตราสารทุนทั่วโลกในอีกสองปีข้างหน้า แต่ถึงอย่างนั้น นักลงทุนก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในปี 2024 สภาวะเหล่านี้ทำให้สินเชื่อแบบไม่จำกัดวัตถุประสงค์การใช้งานจาก EquitiesFirst เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากมอบความยืดหยุ่นให้นักลงทุนคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้เสมอ และที่สำคัญคือ ในระหว่างที่คว้าโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างผลตอบแทนอยู่นั้น นักลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่หากสินทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันมีราคาปรับตัวสูงขึ้น

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อสร้างผลตอบแทนจากโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียที่มีโอกาสเติบโตสูงมาก

แม้ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจทั่วโลก แต่คาดว่าจะเติบโตได้มากที่สุดในเอเชีย เนื่องจากประชากรชนชั้นกลางในภูมิภาคนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว[4] การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกจะทำให้ทำให้เกิดความต้องการอย่างยั่งยืนในสินทรัพย์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท ตั้งแต่การคมนาคมและเทคโนโลยีพื้นฐาน ไปจนถึงการเดินทางระหว่างประเทศและการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ภูมิภาคนี้ยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มอีกมาก ไม่ว่าจะในภาคอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค การจัดการของเสีย พลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล และบริการด้านการศึกษา

ไม่เพียงเท่านั้น อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียแปซิฟิกยังมีความหลากหลาย ดังนั้น นักลงทุนจึงมีทางเลือกมากมายในการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่เพื่อให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ในอนาคตอันใกล้ ตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดีย จีน และอินโดนีเซีย จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกโดยเฉลี่ย รวมทั้งมีผู้บริโภคกลุ่มมั่งคั่ง (Mass affluence) เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตรงกันข้ามกับสินทรัพย์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานในตลาดพัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้อย่างเช่นออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าและให้ผลตอบแทนคงที่มากกว่า[5]

แรงหนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่โครงสร้างพื้นฐานมีอนาคตสดใสเนื่องจากสภาผ่านกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน และงาน (Infrastructure, Investment and Jobs Act หรือ IIJA) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขึ้นมาใหม่ และถูกเรียกว่าเป็น “การลงทุนแห่งยุค” โดยผลกระทบของกฎหมายดังกล่าวเริ่มจะเห็นได้จากบริษัทในประเทศที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน[6]

นอกจากนี้ยังมีแผนการย้ายฐานการผลิตกลับมายังประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างเกิดโรคระบาด ซึ่ง “เพิ่งจะส่งผล” ต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามข้อมูลของ Bryant VanCronkhite ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนอาวุโสของ Allspring Global Investments[7]

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไม่นานมานี้ สภาสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act หรือ IRA) และกฎหมายสร้างแรงจูงใจให้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors หรือ CHIPS) ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับการผลิตและการลงทุนที่สำคัญ ๆ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ ทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอีก[8]

ช่วงเวลาทองของโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาเงินทุนทางเลือก

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่พันธบัตรให้ผลตอบแทนสูงและตลาดไม่แน่นอน โครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดี เนื่องจากค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งราคายังเติบโตได้มากกว่าในระยะยาวตลอดทั้งรอบเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับพันธบัตร[9]

มีความเป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นและคริปโตที่กำลังตกต่ำเนื่องจากนักลงทุนเทขายมากเกินไป (Oversold) จะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง และมีการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ดังนั้น นักลงทุนก็อาจจะอยากจะเก็บผลตอบแทนเอาไว้ในกรณีที่ราคาสินทรัพย์ในพอร์ตปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมอบโอกาสให้นักลงทุนทำแบบนั้นได้ผ่านข้อตกลงที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถวางหุ้นหรือเหรียญหลักเป็นหลักประกันเพื่อเข้าถึงเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เงินกู้ยืมทั้งหมดเป็นสินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non-recourse) นั่นหมายความว่าหากผู้กู้ผิดนัดชำระ ความรับผิดจะจำกัดอยู่แค่สินทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกันเท่านั้น และที่สำคัญ ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคาอย่างเป็นสาระสำคัญต่อสินทรัพย์ที่นำมาวางเป็นหลักประกัน เนื่องจากข้อตกลงกำหนดไว้ว่า EquitesFirst จะต้องไม่นำสินทรัพย์เหล่านั้นไปปล่อยกู้เพื่อชอร์ตราคา

ถึงแม้ว่าภาคธุรกิจเทคโนโลยีจะได้รับความสนใจอย่างมากในปี 2023 แต่ดูเหมือนว่าคราวนี้ถึงทีของหุ้นโครงสร้างพื้นฐานแล้ว[10] และสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะเป็นสะพานที่พานักลงทุนไปคว้าโอกาสดังกล่าว


[1] https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/portfolio-insights/the-case-for-private-infrastructure.pdf

[2] https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100

[3] https://www.mckinsey.com/industries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/infrastructure-investing-will-never-be-the-same

[4] https://www.futuresplatform.com/blog/asia-growing-middle-class-reshaping-global-consumption

[5] https://tribeca-files.s3.amazonaws.com/tribecaftp/docs/The-Business-Times-Apac’s-infrastructure-opportunity-is-not-just-a-private-affair-TAIF-Susanta-Mazumdar.pdf

[6] https://www.globalxetfs.com/inflation-reduction-act-and-chips-act-likely-to-build-more-momentum-for-u-s-infrastructure/

[7] https://www.reuters.com/markets/us/while-ai-takes-spotlight-infrastructure-stocks-shine-2023-08-04/

[8] https://www.globalxetfs.com/inflation-reduction-act-and-chips-act-likely-to-build-more-momentum-for-u-s-infrastructure/

[9] https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/articles/2023/clearbridge-investments/total-returns-set-infrastructure-apart-from-equities-and-bonds

[10] https://www.reuters.com/markets/us/while-ai-takes-spotlight-infrastructure-stocks-shine-2023-08-04/

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น