รับมือกับการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization): คว้าโอกาสจากในประเทศ

เศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆ มาตั้งแต่ยุค 1980 แต่ว่ากระบวนการดังกล่าวอาจจะกำลังหมุนย้อนกลับ สงครามในยูเครน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างชาติตะวันตกกับจีน และการล็อกดาวน์ในเมืองใหญ่ของจีนที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน ล้วนแต่ชวนให้เกิดความคิดที่ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ จำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น Larry Fink ประธานกรรมการของบริษัท BlackRock แสดงความคิดเห็นไว้ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่า บริษัทต่างๆ และรัฐบาลจะต้องทบทวนการพึ่งพาประเทศอื่นๆ

มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้จะทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งทำให้นักลงทุนเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนของตัวเอง บริษัทหลายแห่งพบว่าพวกเขาต้องทบทวนแนวทางการผลิตสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งการปรับสมดุลดังกล่าวได้เพิ่มความหนักใจให้กับนักลงทุนที่กังวลกับเงินเฟ้ออยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากการเปลี่ยนมาจัดหาสินค้าและวัตถุดิบภายในประเทศจะทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น

ภาวะถดถอยของกระแสโลกาภิวัตน์สะสมแรงกระเพื่อมมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกสินค้าทั่วโลกที่ลดลงจาก 27% ของ GDP โลกในปี 2008 เหลือเพียง 19% ในปี 2021 ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพียงเร่งให้กระบวนการนี้เกิดเร็วขึ้นเท่านั้น

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทหลายแห่งในประเทศที่พึ่งพาการส่งออกแบบดั้งเดิมเป็นหลักต้องตัดตัวเองออกจากตลาดต่างประเทศ และหันมาให้ความสำคัญการตอบสนองความต้องการภายในประเทศแทน และตอนนี้ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องหันมาให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น (Resilience) ของห่วงโซ่อุปทานแทนการเน้นประสิทธิภาพแบบแต่ก่อน รวมทั้งต้องทบทวนว่าควรทำการผลิตและขายสินค้าที่ไหน

การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นตามมาส่งผลทำให้ทั้งประเทศ บริษัท และผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการทำการค้าและห่วงโซ่คุณค่า

เลือกผู้ชนะกลุ่มใหม่

การรับมือกับการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ทำได้หลายวิธี สำหรับผู้ส่งออก ควรเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้บริโภคในประเทศแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่อย่างจีนและอินเดีย สำหรับผู้นำเข้า สิ่งสำคัญคือต้องหาแนวทางการผลิตใหม่ๆ เช่น ใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ หรือกำจัดงานบางอย่างทิ้งไป

ในอนาคตอันใกล้ การทวนกระแสโลกาภิวัตน์มีแนวโน้มว่าจะเติบโตช้าลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลกำไรของบริษัท รวมถึงการลงทุนในตราสารทุนด้วย

ระหว่างการประชุม IMF ประจำฤดูใบไม้ผลิ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า การทวนกระแสโลกาภิวัตน์จะทำให้ “โลกแตกต่างไปจากเดิม” อย่างแน่นอน

“โดยอาจจะเป็นโลกที่มีเงินเฟ้อสูงขึ้น การผลิตน้อยลง แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งกว่าเดิม” Jerome Powell กล่าว “ห่วงโซ่อุปทานเดิมของเรามีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่ก็เปราะบางอย่างมากเช่นกัน”

ท่ามกลางอุปสรรคท้าทายทางเศรษฐกิจระดับมหภาคทั้งหลาย การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ก็ได้สร้างโอกาสมากมายให้กับรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ประกอบการและผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้น

คว้าโอกาส

เนื่องจากต้องย้ายฐานการผลิตหรือมองหาลูกค้าที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของตัวเองมากขึ้น บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องลงทุนในวิธีการผลิตหรือขายสินค้าแบบใหม่ และสิ่งเป็นทางออกของปัญหาทางธุรกิจประเภทนี้ก็คือเทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์, Internet of Things, การเชื่อมต่อแบบ 5G และการส่งมอบสิ่งต่างๆ ในฐานะบริการ (XaaS) กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างมากท่ามกลางวัฏจักรการเติบโตและการหดตัวแบบใหม่ของการทวนกระแสโลกาภิวัตน์

ในอดีต ธุรกิจจะพยายามย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศตะวันตกไปยังประเทศเอเชียเนื่องจากแรงงานมีราคาถูก แต่ในบางกรณี เทรนด์นี้เปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามแล้ว ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าแรงในจีนยังคงต่ำกว่าค่าแรงในสหรัฐฯ แต่ว่าค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ไม่ได้ราคาถูกเหมือนค่าแรง ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน พลังงาน ค่าขนส่ง หรือวัตถุดิบ ซึ่งการนำระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้

ก้าวสู่การเติบโต

สำหรับบริษัทที่ต้องการปรับและเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทวนกระแสโลกาภิวัฒน์มากขึ้น การลงทุนในระบบโลจิสติกส์ โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลอาจจะเป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่น้อย XaaS (คำที่ใช้เรียกผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ IT หลากหลายรูปแบบที่อยู่บนระบบคลาวด์อย่างกว้างๆ โดยเป็นบริการที่มอบให้กับผู้ใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) นำเสนอบริการทดแทนประเภทที่คล้ายคลึงกันหรือระบบอัตโนมัติให้กับบริษัทที่ต้องการจะเริ่มต้นการดำเนินงานภายในประเทศขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว

บริษัทวิจัยตลาดคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของภาคธุรกิจ XaaS จะอยู่ระหว่าง 24% ถึง 28% จนถึงปี 2028 โดยมีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028 ปัจจุบัน XaaS เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในหลายธุรกิจ เช่น ประกันภัย การผลิต การรักษาพยาบาล และการเงิน

การคว้าโอกาสใหม่ๆ อย่างรวดเร็วมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อเป็นเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะยาวจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด เพราะสามารถนำสินทรัพย์ดังกล่าวมาสร้างสภาพคล่องเพื่อนำไปลงทุนในกิจการใหม่ๆ

การจัดหาเงินทุนแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited investor) นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญสูง (Professional investor) และนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง (Qualified investor) กลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการเงินทุน โดยที่ไม่เสียสิทธิ์ใดๆ ในการรับผลตอบแทนระยะยาวจากการถือตราสารทุน โดยในช่วงเวลาที่ระดับความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นและสภาพคล่องทางการเงินตึงตัว การสามารถเข้าถึงเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็วนั้นจะยิ่งสำคัญกว่าที่เคย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น