สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน

โลกการเงินเปลี่ยนแปลงได้เสมอ นักลงทุนจึงมักจะมองหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างผลตอบแทนจากสภาพตลาดที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ครึ่งหลังของปี 2024 เริ่มต้นด้วยตลาดหุ้นที่มีความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของรายได้ไม่สดใส ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง และหุ้นราคาแพงเกินไป ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นทางเลือกให้นักลงทุนก้าวผ่านความผันผวนของตลาด และมีโอกาสทำกำไรจากการถือหุ้นในระยะยาว 

EquitiesFirst สั่งสมประสบการณ์มากว่าสองทศวรรษจนกลายมาเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินเชื่อแบบใหม่ และใช้ความชำนาญนำเสนอสินเชื่อทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการสภาพคล่องของนักลงทุน โดยนักลงทุนยังคงได้รับผลกำไรจากหลักทรัพย์ที่ตัวเองถือครองเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่าสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะช่วยให้นักลงทุนได้รับสภาพคล่องในมือโดยไม่จำเป็นต้องลดเป้าหมายการลงทุนอันทะเยอทะยานของตัวเอง

ตลาดผันผวนไม่แน่นอนจึงต้องวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ทิศทางของอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเรื่องยากในสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น หุ้นยอดนิยมบางตัวในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดในเดือนเมษายน[1] ในทางตรงกันข้าม อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น พลังงาน สาธารณูปโภค และวัสดุพื้นฐานแสดงสัญญาณว่าราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอันเนื่องมาจากผลประกอบการต่ำกว่าเป้าในอดีตและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น[2] ทำให้หุ้นในกลุ่มนี้น่าสนใจมากขึ้นในสายตาของนักลงทุนที่มองการณ์ไกล

ความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นธรรมชาติของตลาดและแสดงให้เห็นความสำคัญของการกระจายการลงทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกระจายการลงทุนไปยังหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมที่น่าจะมีอนาคตสดใสอย่างพลังงาน สาธารณูปโภค และวัสดุพื้นฐาน จะช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นเหล่านี้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีราคาถูก พร้อมทั้งปกป้องพอร์ตของตัวเองจากภาวะขาลงของบางอุตสาหกรรม 

คว้าโอกาสใหม่ๆด้วยสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผลิตภัณฑ์ของ EquitiesFirst ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาด ทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในภาคอุตสาหกรรมที่น่าจะมีอนาคตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยและไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ของ EquitiesFirst มอบทางเลือกที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนในการนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นท่ามกลางตลาดที่ผันผวนอย่างรุนแรง รวมทั้งสามารถวางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ในตลาดปัจจุบันที่มีความเสี่ยงต่างๆ มากมาย เช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและอุปทานหยุดชะงัก[3] นักลงทุนจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาเงินทุนและบรรเทาความเสี่ยง  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้[4] ซึ่งในสภาวะผันผวนเช่นนี้ EquitiesFirst ได้มอบวิธีการที่น่าสนใจในรูปแบบของสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของ EquitiesFirst ช่วยให้นักลงทุนมีวิธีปกป้องเงินทุนของตัวเองโดยใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากมูลค่าของสินทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องขายออก จึงยังคงรักษาเงินทุนและรับแรงกระแทกในสภาวะที่ตลาดผันผวนได้ ดังนั้น นักลงทุนจะสามารถก้าวผ่านความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในตลาด โดยที่ยังคงรักษาสถานะการลงทุนในระยะยาวและลดผลกระทบจากความเสี่ยงขาลงให้เหลือน้อยที่สุดได้

บรรเทาความเสี่ยงพร้อมรักษาความยืดหยุ่น

EquitiesFirst มีอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าที่ 65% สำหรับหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ดังนั้้น นักลงทุนจะสามารถใช้สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมาช่วยรักษามูลค่าส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ในฐานะเงินทุน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในตลาดขาลง แนวทางที่รอบคอบเช่นนี้ช่วยให้นักลงทุนมีสภาพคล่องในมือ บรรเทาความเสี่ยงจากสภาพตลาดผันผวน และสามารถสร้างผลตอบแทนในตลาดที่ไม่แน่นอนได้ การใช้ประโยชน์จากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ในพอร์ตโดยไม่จำเป็นต้องขายหลักทรัพย์เหล่านั้น ช่วยให้นักลงทุนปรับตัวเข้ากับความผันผวนในตลาดและใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกได้อย่างมั่นใจ สินทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันไม่เพียงช่วยให้นักลงทุนได้รับการสนับสนุนทางการเงิน แต่ยังรักษาโอกาสในการทำกำไรในระยะยาวด้วย นี่คือประโยชน์สองต่อที่ช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนจากแรงกระแทกที่ไม่คาดคิด ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนยังสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยลดความเสี่ยงจากแรงกระทำภายนอกของตลาด

EquitiesFirst มองการณ์ไกลและจะยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของพันธมิตร โดยมอบโซลูชันสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการสภาพคล่องที่มีความยืดหยุ่นและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว EquitiesFirst เป็นผู้นำด้านสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในสภาวะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และให้ความสำคัญกับศักยภาพการเติบโต ความสามารถในการปรับตัว และความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลัก


[1] https://edition.cnn.com/cnn-underscored/money/magnificent-7-stocks

[2] https://www.morningstar.com/markets/2024-market-outlook-what-return-normal-means-stocks

[3] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024

[4] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น