ความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนโฉมตลาดทุน

ภาคธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขับเคลื่อนการสร้างความมั่งคั่งและเปลี่ยนโฉมตลาดทุนในภูมิภาค การนำหุ้นที่ถืออยู่ในมือมาสร้างสภาพคล่อง โดยไม่ทำให้หุ้นมีมูลค่าลดลง (Dilution) หรือทิ้งโอกาสในการรับกำไรจากส่วนต่างราคา อาจจะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

ตลาดทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเลือกเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่าสุดเป็นคราวของซูเปอร์แอปสัญชาติอินโดนีเซียอย่าง GoTo ซึ่งตอกย้ำว่านักลงทุนในตราสารทุนในภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างร้อนแรงนี้คงไม่สามารถมองข้ามบริษัทเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมาแรงได้ เพราะบริษัทเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในตลาดทุน

GoTo เปิดขายหุ้น IPO ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงท่ามกลางสภาพตลาดอันร้อนแรงไปเมื่อเดือนมีนาคม โดยสามารถระดมทุนได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ก่อตั้งและนักลงทุนระยะแรกของแพลตฟอร์มเรียกรถ Gojek และบริษัทอีคอมเมิร์ซ Tokopedia ซึ่งควบรวมกิจการเพื่อก่อตั้ง GoTo เมื่อปี 2021 แล้ว การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้เรียกความสนใจมายังบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากมายที่นักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว

GoTo ร่วมมือกับบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่ง เช่น Sea Ltd และ Grab Holdings ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเมริกาทั้งคู่ รวมถึงบริษัทอีคอมเมิร์ซ PT Bukalapak.com ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในจาการ์ตาเมื่อปี 2021 ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

ปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยียังอยู่ในระยะเริ่มแรกในตลาดทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีน้ำหนักคิดเป็นสัดส่วนแค่ 1.54% เท่านั้นในดัชนี MSCI AC ASEAN Index โดยมีแค่ SEA บริษัทเดียวที่ติดอันดับท็อป 10[1] ทว่าการลงทุนในหุ้นนอกตลาดในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ชี้ให้เห็นว่าถึงทิศทางความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วย จากข้อมูลของ DealStreetAsia บริษัทสตาร์ทอัพในอาเซียนระดมทุนได้ถึง 25,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนในหุ้นนอกตลาดและนักลงทุนร่วมลงทุนในปี 2021 ซึ่งสูงกว่าปี 2020 ถึงสองเท่า และสูงกว่าสถิติในปี 2018 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[2]

ความเชื่อมโยงระหว่างหุ้นเทคโนโลยีและการสร้างความมั่งคั่งเป็นที่ทราบกันดีในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการพัฒนามากกว่า และยังเห็นได้ชัดในจีน เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นบริษัทเทคโนโลยีอย่าง GoTo จะเข้าไปครองสัดส่วนขนาดใหญ่ในดัชนีตลาดหุ้นและพอร์ตของนักลงทุนในไม่ช้า

โอกาสในอาเซียน

พื้นฐานที่แข็งแกร่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในการลงทุนหรือการสะสมทุน (Capital formation) และเนื่องจากภูมิภาคมีประชากรเกือบ 700 ล้านคน ดังนั้น GDP ของ 10 ประเทศสมาชิกของอาเซียนรวมกันแล้วจึงสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020[3] ปัจจุบัน อาเซียนจึงเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และจะสร้างผู้บริโภครุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 140 ล้านคนให้กับโลกภายในปี 2030 ทำให้เกิดการบริโภคใหม่ ๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ[4] โดยส่วนใหญ่จะมาจากนวัตกรรม เนื่องจากประชากรรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่พึ่งพาระบบดิจิทัล

เมื่อบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็จะได้รับประโยชน์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนเหล่านี้ถือหุ้นอยู่ในมือจำนวนมาก แต่ถึงกระนั้นก็อาจจะต้องการสภาพคล่องเพื่อเป้าหมายบางอย่าง เช่น ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ ๆ หรือเพิ่มจำนวนหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียน

ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทต่างๆ ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในภาคธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และการเงิน อาจจะต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเศรษฐกิจใหม่บ้าง

การจัดหาเงินทุนจากส่วนทุน (Equity financing) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบุคคลทั้งสองกลุ่ม การกู้ยืมแบบใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถสร้างรายได้จากหุ้น โดยที่ยังคงมีโอกาสได้รับกำไรจากราคาหุ้นในระยะยาว

เงินกู้แบบใช้หุ้นในบริษัทมหาชนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะอนุมัติได้รวดเร็วและมีอัตราดอกเบี้ยน่าสนใจ เนื่องจากตัวหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันช่วยความเสี่ยงสำหรับผู้ให้กู้อยู่แล้ว และเมื่อสิ้นสุดระยะสัญญาการกู้ยืม หุ้นจะคืนกลับไปยังเจ้าของเดิม ผู้กู้ยืมจึงได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนของหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นเดิม

หุ้น IPO ของบริษัท GoTo ที่สร้างแลนด์มาร์กใหม่ในตลาดทุน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดตราสารทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพลวัติในการสร้างความมั่งคั่ง ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่อยู่ในเทรนด์นี้หรือต้องการเข้าไปลงทุนในเทรนด์ดังกล่าว สินเชื่อแบบใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย


[1] https://www.msci.com/documents/10199/898cceae-3062-4000-a1a4-9877c6d8325e
[2] https://asia.nikkei.com/Spotlight/Market-Spotlight/Gold-rush-ASEAN-startup-fundraising-more-than-doubled-in-2021
[3] https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2021/12/ASEAN-KEY-FIGURES-2021-FINAL-1.pdf
[4] https://www.bain.com/insights/future-of-consumption-in-fast-growing-markets-asean-2030/

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น