Brianna Jones

บรีแอนน่า โจนส์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่ EquitiesFirst

บรีแอนน่าทำหน้าที่หลักในการดูแลการดำเนินงานด้านบัญชีและการธนาคารในหน่วยธุรกิจทั้งหมด ของ EquitesFirst ทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และหมู่เกาะทางแปซิฟิก รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำธุรกรรมและคุณภาพการบริการ

ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีที่สั่งสมมามากกว่า 13 ปี บรีแอนน่ามีความเป็นมืออาชีพอย่างมากในการบริหารจัดการบัญชีภายนอกของบริษัทและความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการทำธุรกรรมภายในไปด้วย นอกจากนี้ เธอยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ EquitiesFirst บรีแอนน่าเคยดำรงตำแหน่งนักบัญชีในภาคการก่อสร้าง การแพทย์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา เวสลียัน ในเมืองแมเรียน

บรีแอนน่าประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา