2021-05-26

EquitiesFirstTM เปิดตัวโครงการริเริ่มการกำกับดูแลกิจการในเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับบริษัทมหาชนจากผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย

  (ฮ่องกง, 26 พฤษภาคม 2564) – Equities First Holdings, LLC (“EquitiesFirst”) ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed financing) ในวันนี้ ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nasdaq Governance Solutions เพื่อเริ่มออกสมุดปกขาว แบบร่วมแบรนด์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการ ล่าสุดในเอเชียแปซิฟิก โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ลงทุนและผู้บริหาร เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ไขว่คว้าการสร้างมูลค่าระยะยาวในบริษัทของตน

  หุ้นส่วนจะพบกับการเปิดตัว “การกำกับดูแลกิจการ: การผลักดันการสร้างมูลค่าใน เอเชียแปซิฟิก” โครงการนี้เกี่ยวข้องกับรายงานที่จะได้รับการเผยแพร่ตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นตลาดที่ได้รับเลือก อันประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ทีมผู้เชี่ยวชาญได้รวมตัวกันเพื่อสำรวจหัวข้อต่าง ๆ ในด้านการกำกับดูแล กิจการที่ปรับให้เหมาะกับตลาดแต่ละแห่ง ซึ่งรายงานสามฉบับแรกภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย

    1) ญี่ปุ่น::  ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างการปรับใช้แนวทาง การกำกับดูแลที่ดีกับผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าของตลาด รวมถึงการรวมผู้อำนวยการหญิง ผู้อำนวยการอิสระ และคณะกรรมการแต่งตั้ง ตลาดดังกล่าวได้ย่อการพัฒนาการด้าน การกำกับดูแลกิจการหลายทศวรรษให้เหลือเพียงไม่กี่ปี นับเป็นการปฏิวัติเสมือนจริง มูลค่าตามราคาตลาดรวมและรายได้สุทธิโดยรวมของบริษัท TOPIX จำนวน 1,000 แห่ง เติบโตขึ้น 2.3 เท่า และ 2 เท่าตามลำดับตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2563 แม้อยู่ระหว่างการระบาดของ โควิด-19 ทั้งนี้ แม้จะมีวิถีทางบวก แต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อรักษาแรงกระตุ้นต่อไป และแสดงมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
    2) ฮ่องกง:  ภาพรวมการกำกับดูแลของกิจการในปัจจุบันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูง ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ 20 ปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มของ “วัตถุประสงค์ของกิจการ” ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หลังจากการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาขั้นตอนต่อไปจะต้องก้าวไปให้ เหนือกว่าการปฏิบัติตามแบบทั่ว ๆ ไป ตลอดจนการรวมธรรมาภิบาลให้เป็นองค์ประกอบหลัก ของกลยุทธ์ทางธุรกิจ มุมมองนี้อยู่ภายใต้การริเริ่มด้านการกำกับดูแลล่าสุด ซึ่งส่งผลให้เกิด การแก้ไขกรอบการกำกับดูแลกิจการล่าสุด ซึ่งการแก้ไขกรอบการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนั้น มุ่งเน้นการปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงหลักการความคิดของคณะกรรมการในบัญชีรายชื่อ ความเป็นอิสระ ของคณะกรรมการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และความหลากหลาย
    3) ออสเตรเลีย:  ข้อถกเถียงขององค์กรในอดีตส่งผลต่อการตอบสนองที่คาดไม่ถึงจากรัฐบาล และสมาชิกสภานิติบัญญัติในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการ Hayne Royal ในการประพฤติมิชอบในอุตสาหกรรมการธนาคารการเงินบำนาญและบริการทางการเงินที่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ซึ่งจัดให้มีพิมพ์เขียวการปฏิรูป ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกำกับดูแลกิจการ โดยพื้นฐานในออสเตรเลีย คำแนะนำจำนวนมากรวมอยู่ในการตรากฎหมาย และรายงานของ Hayne ยังให้อำนาจกับหน่วยงานกำกับดูแลสองแห่งคือ Australian Prudential Regulation Authority และ Australian Securities and Investments Commission รวมทั้งได้แจ้ง หลักการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กินวงกว้างกว่า อุตสาหกรรมการเงินซึ่งงส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในปัจจุบัน หรือวางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด

  ความร่วมมือระหว่าง EquitiesFirst-Nasdaq Governance Solutions สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ร่วมกัน ในเรื่องธรรมาภิบาล โดย EquitiesFirst ทำงานกับผู้นำองค์กร ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุนระยะยาวเท่านั้น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีผู้ถือหุ้นค้ำประกัน (Equity-backed financing) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่แปรเปลี่ยนสำหรับบริษัททั่วโลก รูปแบบการลงทุนวางตำแหน่ง EquitiesFirst ให้เป็นผู้ร่วมลงทุนร่วมกับพันธมิตรเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความมั่นคง ทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Nasdaq Governance Solutions นำเสนอชุดเทคโนโลยีและโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลทั่วโลก รวมทั้งปรับปรุงและจัดการกระบวนการ และข้อกำหนดของห้องประชุม ทั้งสองได้ร่วมมือกันเพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลที่เปิดกว้างสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ด้านการกำกับดูแลกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แนวโน้มด้านการกำกับดูแล และอื่น ๆ

  ”เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Nasdaq Governance Solutions ในการจัดหาทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึก ที่จำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทจดทะเบียน ในการสร้างมูลค่าระยะยาว” อเล็กซานเดอร์ คริสตี้ จูเนียร์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ EquitiesFirst กล่าวในวันนี้ “รายงานเหล่านี้ กล่าวถึงหัวข้อและแนวคิดที่พันธมิตรของเรามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน นักลงทุนและผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าอย่างไม่ลดละ เราจึงต้องการแบ่งปันแนวคิดที่จะช่วยให้พวกเขา เติบโตอย่างยั่งยืน และปกป้องสิ่งที่ได้สร้างขึ้น นี่คือแง่มุมหนึ่งของเรื่องราวการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก ที่กว้างขึ้น ซึ่งเราได้สำรวจในตลาดหลัก ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค”

  ในรายงานของฮ่องกง Gordon Crosbie-Walsh ประธานกรรมการบริหาร EquitiesFirst เอเชีย กล่าวว่า “ในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำ ฮ่องกงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขณะนี้เราเล็งเห็นการผลักดันจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้นำองค์กร และ ผู้บริโภคเพื่อให้บริษัทก้าวไปไกลกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้การกำกับดูแลกิจการเป็น หัวใจสำคัญของกลยุทธ์”

  ในรายงานของออสเตรเลีย Mitchell Hopwood ประธานกรรมการบริหารของ EquitiesFirst ออสเตรเลีย กล่าวว่า “การกำกับดูแลกิจการมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นใน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของออสเตรเลีย เนื่องจากเป็นสถานที่จดทะเบียนสำหรับบริษัททั้งในและ ต่างประเทศ ออสเตรเลียจึงสามารถสร้างแรงโน้มน้าวได้มากอย่างยิ่ง และยังอยู่ในตำแหน่งที่ดี ในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับโลก”

  สามารถหาอ่านรายงานของญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ที่ www.equitiesfirst.com/int/corpgov/ ส่วนรายงานของประเทศที่เหลือจะเผยแพร่เป็นรายเดือนนับจากเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

***

EquitiesFirstTM ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed financing) ในวันนี้ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nasdaq Governance Solutions เพื่อเริ่มออกสมุดปกขาวแบบร่วมแบรนด์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการ
(ซ้าย)Gordon Crosbie-Walsh ประธานกรรมการบริหาร EquitiesFirst เอเชีย และ (ขวา)Mitchell Hopwood ประธานกรรมการบริหารของ EquitiesFirst ออสเตรเลีย

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่อ:

Juliana Ng, EquitiesFirst

+852-3958-4512 | jng@equitiesfirst.com

Winky Chow, Ruder Finn

+852-2201-6474 | choww@ruderfinnasia.com

เกี่ยวกับ Equities First Holdings

EquitiesFirstTM ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ะเป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเงินทุนโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกันแบบระยะยาว แนวทางของ EquitiesFirst จะสามารถเอาชนะข้อจำกัดแบบเดิม ๆ และทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการจัดหาเงินทุน ผ่านทางการเสนอและการเข้าถึงเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักลงทุน ที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 EquitiesFirst มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อโดยรวมที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

EquitiesFirst มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานระหว่างประเทศอยู่ถึง 12 แห่งใน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน จีน เกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย โดย EquitiesFirst ได้รับอนุญาตและ/หรือจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลทั้งหมดอย่างถูกต้อง

EquitiesFirst คือผู้บุกเบิกเงินทุนก้าวหน้า (Progressive Capital) เป็นแนวทางการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนซึ่งมีรากฐานและพัฒนามาจากความเคารพ ผลประโยชน์และความเข้าใจที่มีร่วมกันระหว่างเราและลูกค้า โดย EquitiesFirst ส่งมอบแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่สำคัญ สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จของหุ้นส่วนและลูกค้าของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.equitiesfirst.com/

การปฏิเสธความรับผิด

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้น การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limited เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ประเภทที่ 1 และใบอนุญาตภายใต้กฎหมายของผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้: 1839/2020) เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limited แต่จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น

©2021 Equities First Holdings Hong Kong Limited. All rights reserved