2021-12-29

EquitiesFirst และ Nasdaq Governance Solutions รวมพลังกับเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการในเอเชียแปซิฟิก

(กรุงเทพฯ 29 ธันวาคม 2564) – Equities First Holdings, LLC, (“EquitiesFirst”) ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกัน และ Nasdaq Governance Solutions ได้จับมือร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์เกมธุรกิจระยะยาว – การกำกับดูแล ความหลากหลาย และความไว้วางใจ” โดยรวมเหล่าบรรดาผู้นำธุรกิจระดับภูมิภาคทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมาหารือประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำคัญต่อศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาว

             ผู้ร่วมงานล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม อาทิ Kaley Childs Karaffa กรรมการอาวุโสด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และที่ปรึกษาการจัดการปกครอง Nasdaq, Fiona Nott ประธานกรรมการบริหารของ The Women’s Foundation, Peter Turnbull ประธานของ The Chartered Governance Institute และ Gordon Crosbie-Walsh ประธานกรรมการบริหารประจำเอเชียของ EquitiesFirst

             การเสวนาดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่นักลงทุนและผู้บริหาร โดยเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่จะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านเงินทุนและเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตขององค์กร โดยให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายและองค์ประกอบของคณะกรรมการ การรับผิดชอบต่อการกระทำอย่างจริงจังยิ่งขึ้น และข้อควรพิจารณาในอนาคตสำหรับองค์กรทุกขนาด

             แม้จะมาจากหลากหลายภูมิศาสตร์ แต่ทางผู้เสวนาต่างเห็นพ้องว่า การกำกับดูแลกิจการจะช่วยนำไปสู่ศักยภาพอันคล่องตัวยิ่งขึ้นและทำให้องค์กรอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าผู้เล่นรายอื่นในตลาด โดยการศึกษาวิจัยของ New York University Stern School of Business ซึ่งกล่าวถึงในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้บ่งชี้ว่า บริษัทที่มีแผนงานด้านการกำกับดูแลที่ดีจะทำผลงานได้เหนือกว่าบริษัทที่ขาดหรือมีนโยบายด้านนี้เพียงเล็กน้อยคิดเป็น 6% และบริษัทในกลุ่มหลังยังทำผลงานได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดราว 3-4% 

             Peter Turnbull จาก The Chartered Governance Institute เน้นย้ำว่า “การกำกับดูแลที่ดี ที่จริงก็คือการดำเนินกิจการอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อการกระทำ และมีการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อการดำเนินกิจการอย่างราบรื่น” และเขายังกระตุ้นให้องค์กรปฏิบัติตามโมเดล 4 เสาหลักด้านการกำกับดูแลที่ดีอันประกอบไปด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อการกระทำ ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม และความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ซึ่งถือเป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพ

             Gordon CrosbieWalsh จาก EquitiesFirst ให้ความเห็นว่า ตลาดในเอเชียแปซิฟิกหลายแห่งปฏิบัติตามมาตรการด้านการกำกับดูแลที่ดีได้อย่างดีเกินคาดและยังมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในเรื่องดังกล่าว แต่ก็ย้ำว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกบางส่วน อาทิ ความหลากหลายของคณะกรรมการและผู้บริหารดังเช่นตัวอย่างในฮ่องกง

             Fiona Nott จาก The Womens Foundation เปิดเผยว่ามีสตรีที่เพียง 14.3% เท่านั้นที่นั่งอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทในดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง ซึ่งน้อยกว่าศูนย์กลางทางการเงินแห่งอื่นๆ ของโลก อาทิ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ที่ล้วนมีอัตราส่วนของสตรีอยู่ในระดับตั้งแต่ 30% ขึ้นไป นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย ก็ยังเติบโตนำหน้าฮ่องกงอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็ควรบังคับด้วยโควต้า

             ข้อสรุปของงานดังกล่าวชัดเจนว่าเป็นไปในทิศทางบวกต่อองค์คณะที่หลากหลาย เช่น สัดส่วนที่สมดุลระหว่างทั้งสองเพศในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีฉันทมติว่าแนวปฏิบัติด้าน ESG ทำให้เกิดกระแสการลงทุนระดับมหภาคที่เข้มแข็ง ดังเช่นที่ตัวเลขจาก Bank of America ระบุว่าราว 3 ดอลลาร์จาก 10 ดอลลาร์ที่ลงทุนในปี 2564 น่าจะมีการกรองบริษัทเป้าหมายในเรื่องนโยบายด้าน ESG

             การเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ถือเป็นบทสรุปอันสมบูรณ์แห่งพันธมิตรทางกลยุทธ์ในปี 2564 ระหว่าง EquitiesFirst และ Nasdaq Governance Solutions อีกทั้งยังจุดประกายการหารือด้านแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก จนเกิดการมีส่วนร่วมในเชิงรุกจากองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรม ความร่วมมือดังกล่าวยังบ่งชี้ถึงความสำคัญในการตระหนักถึงแนวคิดที่ยั่งยืนในภูมิภาคซึ่งเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติงานเข้ากับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมองค์กรและช่วยตอบโจทย์ความคาดหวังของแรงงานได้อีกด้วย

             นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ทาง EquitiesFirst และ Nasdaq Governance Solutions ได้ร่วมมือกันจัดทำชุดสมุดปกขาวแบบร่วมแบรนด์ที่ช่วยแนะนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการผ่านงานวิจัยอันกระชับและการประเมินผลแบบองค์รวม ซึ่งมอบเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจได้เหนือกว่าระดับพื้นฐานทั่วไป โดยได้ตีพิมพ์รายงานหลายฉบับร่วมกับเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญในตลาดแต่ละพื้นที่ อันประกอบด้วยญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และอินเดีย เพื่อมอบข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเจาะลึกที่สำคัญในด้านดังกล่าว ทั้งนี้ทาง Nasdaq Governance Solutions ได้ร่วมจัดทำรายงานของประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และอินเดีย โดยสามารถดูรายงานทั้งหมดได้ที่ www.equitiesfirst.com/int/corpgov/.

***

EquitiesFirst และ Nasdaq Governance Solutions ร่วมกันจัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “กลยุทธ์เกมธุรกิจระยะยาว – การกำกับดูแล ความหลากหลาย และความไว้วางใจ” โดยรวมเหล่าบรรดาผู้นำธุรกิจระดับภูมิภาคทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมาหารือประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสำคัญต่อศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาว

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่อ:

Juliana Ng, EquitiesFirst

+852-3958-4512 | jng@equitiesfirst.com

Winky Chow, Ruder Finn

+852-2201-6474 | choww@ruderfinnasia.com

เกี่ยวกับ Equities First Holdings

EquitiesFirstTM ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ะเป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเงินทุนโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกันแบบระยะยาว แนวทางของ EquitiesFirst จะสามารถเอาชนะข้อจำกัดแบบเดิม ๆ และทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ในการจัดหาเงินทุน ผ่านทางการเสนอและการเข้าถึงเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักลงทุน ที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 EquitiesFirst มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อโดยรวมที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

EquitiesFirst มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานระหว่างประเทศอยู่ถึง 12 แห่งใน 8 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน จีน เกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ และออสเตรเลีย โดย EquitiesFirst ได้รับอนุญาตและ/หรือจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลทั้งหมดอย่างถูกต้อง

EquitiesFirst คือผู้บุกเบิกเงินทุนก้าวหน้า (Progressive Capital) เป็นแนวทางการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนซึ่งมีรากฐานและพัฒนามาจากความเคารพ ผลประโยชน์และความเข้าใจที่มีร่วมกันระหว่างเราและลูกค้า โดย EquitiesFirst ส่งมอบแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่สำคัญ สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จของหุ้นส่วนและลูกค้าของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.equitiesfirst.com/

การปฏิเสธความรับผิด

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้น การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limited เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ประเภทที่ 1 และใบอนุญาตภายใต้กฎหมายของผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้: 1839/2020) เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limited แต่จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเท่านั้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น

©2021 Equities First Holdings Hong Kong Limited. All rights reserved