ภาวะตึงเครียดในวงการอสังหาที่เกิดจากหนี้ส่งผลให้นักลงทุนหันไปพึ่งสินเชื่อภาคเอกชน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญ โดยต้องรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงอุปสรรคความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากหนี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดและทำให้ความต้องการสินเชื่อนอกภาคธนาคารเพิ่มสูงขึ้น ท่ามกลางสภาพอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ EquitiesFirst ได้เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในอุตสาหกรรม

สัญญาณเตือนและผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

ข่าวการล้มละลายของ Signa Group ที่ René Benko เป็นเจ้าของ เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือน และแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยสูง วิกฤติหนี้และการล้มละลายที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นส่งผลให้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลงอย่างมาก โดยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 29,000 ล้านดอลลาร์ก็ได้รับกระทบจากสิ่งนี้เช่นกัน[1] สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการปรับเปลี่ยนมูลค่าของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ทั่วโลกท่ามกลางตลาดปัจจุบัน

เจ้าของอสังหา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ ต่างก็หนักใจกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย การลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ รวมไปถึงแรงกดดันที่ต้องหาสภาพคล่องไปชำระหนี้ ปัจจุบัน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายรายต้องรับมือกับการขาดทุนทางบัญชี ซึ่งส่งผลให้ตลาดเจรจาต่อรองชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด[2] เนื่องจากเงินกู้ถึงกำหนดชำระหรือมีการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงถูกบีบให้ต้องเจรจากับผู้ให้กู้ หรือหาทางขายสินทรัพย์เพื่อแลกกับเงินสด ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานหลายปี

ปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ขยายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลกด้วยเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของฮ่องกงที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน สินเชื่อธนาคาร 23,400 ล้านดอลลาร์ของฮ่องกงจะครบกำหนดชำระในปี 2024 ดังนั้น ผู้ปล่อยกู้ภาคเอกชน รวมถึงสำนักงานครอบครัวและผู้จัดการสินทรัพย์ ต่างก็กระโดดเข้ามาปิดช่องว่างด้านสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น[3]

ธนาคาร “ชะลอการปล่อยสินเชื่อ” ทำให้ความต้องการแหล่งเงินทุนทางเลือกเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากสภาพตลาดเปลี่ยนไปและอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเข้ากับการสิ้นสุดลงของยุคดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ธนาคารแบบดั้งเดิมลังเลและลดการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้นักลงทุนหันไปพึ่งบริษัทเอกชนและแหล่งสินเชื่อทางเลือกกันมากขึ้น[4] การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะนักลงทุนต้องรับมือกับอุปสรรคในการรีไฟแนนซ์ท่ามกลางตลาดที่ชะลอตัวลง และสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น[5]

ความต้องการสินเชื่อทางเลือก เช่น สินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของ EquitiesFirst เพิ่มขึ้นอย่างมาก[6] แหล่งเงินทุนประเภทนี้มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้นักพัฒนาสามารถนำเงินทุนไปทำโครงการใหม่ ๆ หรือนำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่มีอยู่ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลคาดการณ์ของ JP Morgan สำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2024[7] ได้เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างกระแสเงินสดอย่างเหมาะสมสำหรับเจ้าของ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ เพื่อให้พวกเขาสามารถลงทุนในโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

ลดความเสี่ยงด้วยสินเชื่อที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

EquitiesFirst เข้ามาตอบโจทย์ของนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวน โดยเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบก้าวหน้าในช่วงเวลาที่สถาบันการเงินแบบเก่าลังเลที่จะปล่อยสินเชื่อ โดยสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนท่ามกลางสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยที่ยังคงได้รับผลประโยชน์ในอนาคตของหุ้นที่ถืออยู่เดิม และเนื่องจากเป็นการกู้ยืมที่อาจจะมีต้นทุนน้อยกว่าและค่าใช้จ่ายไม่ผันผวน สินเชื่อประเภทนี้จึงได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกจากนักลงทุนที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยน้อยลงตามมูลค่าที่แท้จริง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบก้าวหน้ามอบความยืดหยุ่นที่เป็นปัจจัยจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสภาพตลาดที่มีความผันผวนอย่างในปัจจุบัน เพราะมอบสภาพคล่องให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ นอกจากนี้แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มีเงินทุนที่จำเป็นต่อการขยายธุรกิจให้เติบโตท่ามกลางสภาพตลาดที่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษ

เนื่องจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจึงเป็นแหล่งเงินทุนที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ สินเชื่อของ EquitiesFirst ที่เป็นเงินกู้แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยและมีข้อกำหนดที่น่าสนใจ มอบเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการกับความซับซ้อนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเชี่ยวชาญ โดยที่ยังสามารถรับผลกำไรในระยะยาว


[1] https://www.ft.com/content/13e17879-eb58-46ba-b202-4e77e69d82ee

[2] https://www.ey.com/en_lu/real-estate-hospitality-construction/inflation–interest-rates–and-transaction-levels–the-evolution

[3] https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/hong-kong-s-stressed-developers-start-to-turn-to-private-credit

[4] https://internationalbanker.com/finance/the-reasons-for-asset-based-lendings-growing-acceptance-as-a-preferred-funding-source/

[5] https://www.wsj.com/finance/banking/almost-all-loans-are-badwhy-banks-arent-lending-7b1f17eb

[6] https://internationalbanker.com/finance/the-reasons-for-asset-based-lendings-growing-acceptance-as-a-preferred-funding-source/

[7] https://www.jpmorgan.com/insights/real-estate/commercial-real-estate/commercial-real-estate-trends

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น