ตัวเลือกหัวข้อ: วิกฤติภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนแสดงให้เห็นปัญหาสภาพคล่อง ปลดล็อกสภาพคล่องท่ามกลางวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในจีน

วิกฤติหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงทำให้ตลาดหุ้นดิ่งหนักเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระดับของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ China Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทดิ่งลงถึง 90% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังส่งผลให้ยอดขายชะลอตัวลงและตัดหนทางในการขอสินเชื่อ จนถึงกับทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ต้องออกมาเตือนว่าปัญหาในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดของสหรัฐด้วย[1]

เมื่อไม่มีกระแสเงินไหลเข้ามาให้นำไปชำระหนี้ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งจึงเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้

หน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤติ Evergrande กลายเป็นปัญหาของทั้งระบบ ทว่าการปรับโครงสร้างองค์กรใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายเดือนจนถึงหลายปี

วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในจีนตอกย้ำความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจมากเกินไป เพราะเมื่อใดที่สภาพคล่องลดลง แม้แต่สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดก็อาจจะมีมูลค่าลดลงอย่างมากหากนำไปเปลี่ยนเป็นเงิน หรือนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อได้ยาก

ในระดับบุคคล นักลงทุนที่กู้ยืมโดยใช้มาร์จิ้นมากเกินไปและใช้สินทรัพย์ที่มีความผันผวนเป็นหลักประกัน เช่น หุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีน จะเสี่ยงต่อการถูกขอให้เพิ่มหลักประกัน หากมูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ความเสี่ยงของมาร์จิ้น

นอกจากนี้แล้ว ลูกค้าของธนาคารธนบดีธนกิจยังอาจจะถูกเรียกหลักประกัน หากธนาคารเปลี่ยนนโยบายการกู้ยืมด้วย ผู้จัดการความมั่งคั่งหลายรายไม่ยอมรับหุ้นและพันธบัตรจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อแบบใช้มาร์จิ้นอีกต่อไป

สำหรับนักลงทุนระยะยาว การเรียกหลักประกันอาจจะทำให้การติดขัดชั่วคราวกลายเป็นปัญหาถาวรได้ และส่งผลให้ต้องชำระบัญชีสินทรัพย์ในราคาต่ำ

EquitiesFirst นำเสนอโซลูชันทางเลือกให้กับนักลงทุนที่มิใช่รายย่อย นักลงทุนที่มีประสบการณ์ นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากพอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมขอสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ สำหรับนักลงทุนกลุ่มดังกล่าว การทำข้อตกลงการขายและการซื้อคืนกับบริษัท จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสร้างสภาพคล่องจากพอร์ตการลงทุนของตัวเอง โดยที่ยังสามารถรอให้ราคาหุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ EquitiesFirst ใช้แนวทางแบบระยะยาวกับการทำข้อตกลงทุกครั้ง และมีประวัติคืนหุ้นให้กับลูกค้า 100% เมื่อสิ้นสุดระระยะสัญญา

การขอสินเชื่อจาก EquitiesFirst ช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดฐานให้กับมูลค่าการลงทุนของตัวเอง พร้อมกับได้รับเงินทุนที่มีความยืดหยุ่นเต็มที่โดยมีข้อกำหนดที่น่าสนใจ ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งนักลงทุนไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (Non- Recourse) ให้กับ EquitiesFirst สิ่งที่ผู้กู้ยืมจะสูญเสียไปก็คือหุ้นที่วางประกันเอาไว้เท่านั้น

การมีสถานะเป็นบริษัทเอกชนและปรัชญาการลงทุนในระยะยาวของเราสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน เพราะช่วยให้ EquitiesFirst เสนออัตราดอกเบี้ยและอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าที่น่าสนใจกว่าธนาคารธนบดีธนกิจและผู้ให้กู้ยืมแบบดั้งเดิมประเภทอื่นๆ ซึ่งมีภาระต้องจัดทำรายงานให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกไตรมาส


[1] https://www.federalreserve.gov/publications/files/financial-stability-report-20211108.pdf

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น