ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินระดับโลก ภารกิจสำคัญลำดับแรกของเราประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และการพิจารณาอย่างรอบคอบด้าน AML โดยกว่า 20 ปีที่ผ่านมา EquitiesFirst ได้ทุ่มเทกับการปกป้องผู้กู้ยืมผ่านโครงสร้างอันแข็งแกร่งเพื่อบรรเทาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ นานาในวงกว้างตลอดจนป้องกันการฉ้อฉลรูปแบบต่างๆ มาตรการที่เราดำเนินการได้ช่วยให้ EquitiesFirst รวมทั้งผู้กู้ยืมและพันธมิตรได้รับการปกป้องจากความผิดพลาด ทั้งในเรื่องความขัดแย้ง การหลอกหลวง และเรื่องอื้อฉาวต่างๆ

“ความซื่อสัตย์และการตรวจสอบเป็นหัวใจธุรกิจของเรา เราทำงานร่วมกับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกหลายรายและคนกลุ่มนี้มีความคาดหวังมากเป็นพิเศษ”

เจฟฟ์ สมิธ กรรมการผู้จัดการอาวุโส
ผลงานที่ผ่านมา

อเล็กซานเดอร์ คริสตี้ จูเนียร์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกด้านการให้กู้ยืมโดยมีตราสารทุนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญของเขาทำให้เป็นที่สนใจของผู้คนบ่อยครั้ง

นับตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา EquitiesFirst ประสบความสำเร็จมาแล้วมากกว่า 1,000 ธุรกรรม โดยเติบโตอย่างมั่นคงในฐานะบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนเอกชน การบริหารหลักประกันอย่างรอบคอบและการกระจายความเสี่ยงในวงกว้าง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งคืนหุ้นของผู้กู้ยืมได้ ณ เวลาครบกำหนดการกู้ยืมเมื่อมีการชำระเงินต้นคืนโดยครบถ้วน โดย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอร์ตการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในวงกว้างของเราได้ถือรายการหลายร้อยสถานะกระจายทั่วภาคธุรกิจ ภูมิศาสตร์ และกำหนดไถ่ถอน เพื่อปกป้องคุ้มครองพอร์ตของเราอย่างยืดหยุ่นไม่ว่าสภาวะตลาดโดยรอบจะเป็นอย่างไรก็ตาม

EquitiesFirst เป็นกิจการเอกชนโดยสมบูรณ์และลงทุนเฉพาะกับสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์เท่านั้น อีกทั้ง EquitiesFirst ยังไม่มีสินเชื่อหรือภาระหนี้สินภายนอก และไม่ได้บริหารเงินทุนจากนักลงทุนภายนอก ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องเสถียรภาพด้านเงินทุนของเรา ขจัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงอันเป็นผลกระทบลุกลามจากภายในพอร์ตการลงทุนของเรา

การสอบทานธุรกิจ

“เกือบสองทศวรรษที่เรายึดมั่นมาตรฐานระดับสูงตลอดมาในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การควบคุมภายใน และกระบวนการสอบทาน ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวและการฉ้อฉล อีกทั้งยังลดความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด”

จูลี ลาพอยต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก
การตรวจสอบขั้นต้น

EquitiesFirst ปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกและยึดมั่นในมาตรฐานการควบคุมภายในสูงสุด เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อฉล การสร้างราคาหลักทรัพย์ หรือการปั่นหุ้น และพฤติกรรมผิดกฎหมายรูปแบบอื่นในตลาดตราสารทุน กระบวนการทางกฎหมายขั้นตอนแรกของเราก็คือการตรวจสอบขั้นต้นอย่างครอบคลุมตั้งแต่การสมัคร ซึ่งกำหนดให้ผู้กู้ยืมที่สนใจต้องส่งมอบเอกสารส่วนตัวและเอกสารบริษัทโดยละเอียด

โอกาส

EquitiesFirst ดำเนินการด้านการสอบทานธุรกิจโดยละเอียด และพิจารณาหลักประกันที่สนใจผ่านแผนกศึกษาวิจัยอันครอบคลุมของเราซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป โดยหลักประกันทั้งหมดที่เสนอเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบทั้งในแง่มุมด้านปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น สภาพคล่อง ส่วนต่างราคาขายและราคาซื้อ กิจกรรมที่ผ่านมาล่าสุดของบริษัท สถานะทางการเงิน และพฤติกรรมราคา

EquitiesFirst ได้ร่วมมือกับ World Check ในฐานะคู่สัญญาที่ช่วยสอบทานขั้นแรก อันเป็นไปตามนโยบายด้าน AML/KYC ของเรา สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เราอาจร่วมมือกับ Mintz Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การสมัครใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบทานธุรกิจของ EquitiesFirst จะถูกปฏิเสธ

The Mintz Group
พันธมิตรด้านการตรวจสอบธุรกิจ

World Check
ฐานข้อมูลด้าน AML/KYC
The Mintz Group
World Check
พันธมิตรด้านการตรวจสอบธุรกิจ
ฐานข้อมูลด้าน AML/KYC
ใบอนุญาตตามข้อบังคับ

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระดับโลก EquitiesFirst ได้ดำเนินการด้านสินเชื่อในหลายเขตการปกครองและเขตเวลาอย่างไร้รอยต่อภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับ โดยมีโครงสร้างด้านความเป็นผู้นำและการปฏิบัติงานอันแข็งแกร่งที่ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อสภาวะแวดล้อมและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ EquitiesFirst และสำนักงานระดับภูมิภาคทุกแห่งได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับในหลายเขตอำนาจกฎหมาย โดยดำเนินกิจการในตลาดการเงินหลักเกือบทุกแห่งทั่วโลก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย
ใบอนุญาตประกอบการด้านการเงินของออสเตรเลีย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง (จีน)
ใบอนุญาตประเภท 1: ดำเนินงานด้านหลักทรัพย์
องค์การเงินตราฮ่องกง
ใบอนุญาตผู้ให้กู้ยืมเงิน
เกาหลีใต้
ใบอนุญาตผู้ให้กู้ยืมเงินเกาหลี
ใบอนุญาตนายหน้าผู้ให้กู้ยืมเงินเกาหลี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์;
ตลาดหุ้นดูไบ
ได้รับอนุญาตในฐานะผู้ซื้อ REPO รายแรกและรายเดียวในภูมิภาค
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินสหราชอาณาจักร
ได้รับอนุญาตในการให้คำปรึกษาและจัดสรรด้านการลงทุน