การเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพิ่มความต้องการเงินทุนที่ยืดหยุ่น

ปี 2024 เริ่มต้นขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ ทั่วโลกกำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการเลือกตั้งคัดเลือกผู้แทนของประชากรโลกเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนผลผลิตทางเศรษฐกิจกว่า 60% ของโลกและสร้างผลกระทบต่อ GDP มหาศาล สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือตลาดการเงินจะมีความผันผวนมากขึ้น[1] การเปลี่ยนแปลงในทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจคาดว่าจะกินเวลายาวนาน[2] และจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้น แรงกดดันด้านสภาพคล่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้นักลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ ต้องประเมินพอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์ทางการเงินของตัวเองใหม่เพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้า

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อตลาดทุนและหุ้นนอกตลาด

การเลือกตั้งย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามมาอยู่แล้ว และจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดทุนและหุ้นนอกตลาด นอกจากนี้ยังมีความเป็นได้เล็กน้อยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ การเงิน ภาษี และการกำกับดูแล ซึ่งนี่จะยิ่งเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ นักลงทุนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ และต้องการสร้างสภาพคล่องที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็ต้องประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนของตัวเอง พวกเขาจะติดตามพัฒนาการทางการเมืองเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และหาข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้มองเห็นอนาคตทางเศรษฐกิจในภาพกว้างมากขึ้นและนำมาใช้ในการตัดสินใจ

ทว่าบางคนกลับมองว่าความผันผวนของตลาดดังกล่าวเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร แต่เนื่องจากเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมผ่านธนาคารได้จำกัด อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมก็เพิ่มสูงขึ้น[3] นักลงทุนจึงหันมาหาแหล่งเงินทุนสร้างสภาพคล่องทางเลือก เช่น สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจากผู้ให้บริการสินเชื่อเอกชนอย่าง EquitiesFirst และในขณะที่ธนาคารยังคงใช้นโยบายทางการเงินแบบตึงตัว แหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนจึงอาจจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงมากขึ้น

ลงทุนในตลาดเกิดใหม่และประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund, IMF) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ้นไม่เกิน 3.0% ในปี 2024[4] ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2024 ของ S&P กล่าวว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและสภาพเงื่อนไขทางการเงินที่ฝืดเคืองและตึงตัวมากขึ้น เป็นปัจจัยที่ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น[5] สิ่งนี้ตอกย้ำความจำเป็นของสภาพคล่องที่มีความยืดหยุ่นจากภาคเอกชน เนื่องจากนักลงทุนมองหาทางสร้างมูลค่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เติบโตไม่เท่ากัน

ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP จะซบเซาในตลาดพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและโซนยุโรป แต่ตลาดเกิดใหม่หลัก ๆ และเอเชียแปซิฟิกกลับให้ผลตอบแทนสูงกว่า[6] ทำให้ภูมิภาคเหล่านี้กลายเป็นจุดหมายของนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ทิศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนี้เปิดทางให้นักลงทุนเลือกใช้แนวทางที่มีวิสัยทัศน์ โดยหันมาลงทุนในภูมิภาคที่มีอนาคตสดใสและทิศทางการเติบโตที่ดี

ท่ามกลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียและอินโดนีเซียกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัฒน์ครั้งสำคัญ ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การทำเหมืองและการผลิตนิกเกิล ไปจนถึงการสร้างและส่งออกยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์[7] Narendra Modi มองว่าอินเดียเป็นแหล่งขับเคลื่อนการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูง เนื่องจากผลิตไมโครชิปและสมาร์ทโฟนส่งออกไปทั่วโลก[8] นักลงทุนเองก็ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างภายในภูมิภาค โดยปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับการคาดการณ์ทิศทางทางเศรษฐกิจเหล่านี้ และคว้าโอกาสสร้างกำไรมหาศาลในตลาดเกิดใหม่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทางเลือกอย่างสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อาจจะเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการเข้าถึงเงินทุน โดยที่ยังคงได้รับประโยชน์ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น

คว้าโอกาสด้วยสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจผันผวน นักลงทุนต่างก็ต้องการกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งมาบรรเทาความเสี่ยงและรักษาสภาพคล่องของตัวเอง สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ถือหุ้นระยะยาวและนักลงทุน เพราะเป็นสินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยและไม่กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าลดลง ไม่เพียงเท่านั้นยังป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนด้วยกรอบข้อบังคับของ EquitiesFirst ที่มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับความจำเป็นในการลดความเสี่ยง มอบเครื่องมือที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการเข้าถึงเงินทุนให้กับนักลงทุน

ปี 2024 เริ่มต้นขึ้นด้วยโอกาสและความท้าทายมากมาย กลยุทธ์ทางการเงินที่สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์จึงทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ในสภาพตลาดที่มีความซับซ้อน คนที่สามารถใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงและมีเครื่องมือจัดหาเงินทุนที่ยืดหยุ่น จะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างแน่นอนในปีแห่งการเลือกครั้งสำคัญนี้ และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของ EquitiesFirst จะ สร้างความคุ้มค่าได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสร้างประโยชน์มากมายให้กับนักลงทุน โดยเป็นแรงสนับสนุนให้กับคนที่ต้องการสภาพคล่องที่มีความยืดหยุ่นมาสร้างผลตอบแทนจากแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นและความผันผวนในตลาด


[1] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-global-election-watch-on-economic-market-issues/

[2] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-global-election-watch-on-economic-market-issues/

[3] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html

[4] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/07/10/world-economic-outlook-update-july-2023#:~:text=The%20global%20recovery%20is%20slowing,in%20both%202023%20and%202024.

[5] https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/top-10-economic-predictions-for-2024.html

[6] https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/101590414.pdf

[7] https://www.economist.com/leaders/2024/01/04/can-india-indonesia-and-saudi-arabia-be-the-next-great-economies

[8] https://www.economist.com/leaders/2024/01/04/can-india-indonesia-and-saudi-arabia-be-the-next-great-economies

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น