การประชุม COP28 และเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ: ผลิตภัณฑ์สินเชื่อภาคเอกชนมอบแสงสว่างให้กับการเปลี่ยนผ่านพลังงานทั่วโลก

วาระระดับโลกเกี่ยวกับการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการคิดค้นวิธีลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเหลือศูนย์อย่างเร่งด่วน กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในการประชุมประจำปีด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติที่เมืองดูไบเมื่อปี 2023 สาระสำคัญที่หยิบยกมาพูดถึงในปีนี้คือ การเรียกร้องให้ยกระดับความร่วมมือเพื่อเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชน ปิดช่องว่างการลงทุน และแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศ เพื่อส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็วและขยายขอบเขตการดำเนินงานมากขึ้น[1]

สิ่งที่แตกต่างจากการประชุมครั้งก่อน ๆ คือประธานการประชุม COP28 ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนในแบบที่ไม่มีเกิดขึ้นมาก่อนในการประชุมเกี่ยวกับสภาพอากาศ ซึ่งการแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุม COP ต้องหันมาพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับบทบาทที่องค์กรสามารถทำได้และควรทำในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก โดยหลายคนมองว่านี่เป็นโอกาสที่ประเมินค่าไม่ได้ที่จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศไปพร้อม ๆ กัน[2]

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการหาเงินทุนให้กับโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน สิ่งนี้เกิดขึ้นกับประเทศพัฒนาแล้วด้วยเช่นกัน เนื่องจากการกำจัดคาร์บอนมีต้นทุนสูง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถาบันการเงินต้องการผลตอบแทนชดเชยความเสี่ยงสำหรับการปล่อยสินเชื่อ[3] จากข้อมูลพยากรณ์ของ  S&P Global Commodity Insights Inflections Reference Case ประจำปี 2023 คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนราว ๆ 7 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีจนถึงปี 2050 กว่าจะบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ[4]

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าครั้งสำคัญทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และเปิดประตูใหม่ ๆ ให้กับการลงทุนและการพัฒนาโปรเจ็กต์ ตั้งแต่แผงโซลาร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงระบบจัดเก็บพลังงานขั้นสูง นอกจากนี้ ผลการสำรวจของ Deloitte ในปี 2023[5], แสดงให้เห็นว่า พลังงานหมุนเวียนได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายและขาดแคลนพลังงาน ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

เงินทุนจากภาคเอกชนเข้ามาปิดช่องว่างสินเชื่อเพื่อพลังงานหมุนเวียน

มาตรการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมแรงกดดันจากเงินเฟ้อในหลายประเทศสร้างผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อในภาคสินทรัพย์พลังงานและขยายช่องว่างทางการเงินที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นไปอีก ปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกกำลังใช้กลยุทธ์ที่ครอบคลุม ทั้งสินเชื่อภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับการมอบเงินอุดหนุน เพื่อกระตุ้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน แค่ครึ่งแรกของปี 2023 หุ้นนอกตลาดในบริษัทพลังงานหมุนเวียนก็มีมูลค่าราว ๆ 10,400 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2022[6] โครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของตัวเลขทางการเงินในครั้งแรกของปี 2023 แสดงให้เห็นว่าจะอาจจะมีเม็ดเงินมหาศาลจากภาคเอกชนเข้ามาปิดช่องว่างของสินเชื่อแบบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ[7]

เนื่องจากโครงการพลังงานหมุนเวียนมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังมีความเป็นไปได้ในทางการเงินในระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่เข้มแข็งมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจและนักลงทุนจะมีโอกาสลดความเสี่ยงทางการเงินและจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์เงินทุนที่ยืดหยุ่นอย่างเช่นสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของ EquitiesFirst สามารถมอบสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจและนักลงทุนจำเป็นต้องใช้ในการรับมือกับความซับซ้อนของการจัดหาเงินทุนให้กับโครงการพลังงานสะอาด

ใช้สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นกลยุทธ์การลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่อยากจะกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างยิ่งในการขยายการลงทุนในภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพราะมอบสภาพคล่องให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยง และใช้กลยุทธ์การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยไม่เสียโอกาสในการรับผลตอบแทนในกรณีที่หลักทรัพย์มีราคาสูงขึ้น ปัจจุบัน สินเชื่อพลังงานสะอาดเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก สินเชื่อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ยและไม่กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายของ EquitiesFirst เป็นแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกระแสการเปลี่ยนไปใช้งานพลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนปลดล็อกความสามารถในการสร้างผลตอบแทนมหาศาล และขับเคลื่อนการเติบโตของโครงการพลังงานยั่งยืนไปพร้อมกัน ข้อดีของสินเชื่อภาคเอกชนและโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ของสินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือ มีลักษณะที่ตอบโจทย์ของภาคธุรกิจพลังงานสะอาดที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง และช่วยส่งเสริมการสร้างอนาคตที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป


[1] https://www.cop-28.org/climate-action-innovation-zone/climate-action-needs-gender-focus

[2] https://time.com/6344322/the-role-of-business-at-cop28/

[3] https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/esg-watch-cop28-milestone-terms-ambition-falls-short-finance-2023-12-14/

[4] https://www.spglobal.com/en/research-insights/featured/special-editorial/renewable-energy-funding-in-2023-a-capital-transition-unleashed

[5] https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html

[6] https://about.bnef.com/blog/renewable-energy-investment-hits-record-breaking-358-billion-in-1h-2023/

[7] https://about.bnef.com/blog/renewable-energy-investment-hits-record-breaking-358-billion-in-1h-2023/

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต และไม่มีการรับประกันหรือรับรองผลตอบแทนของแต่ละบุคคล

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายอื่น ๆ กำหนดเท่านั้น และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หรือความต้องการทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ มุมมองและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่ภายนอก และอาจไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ EquitiesFirst นอกจากนี้ EquitiesFirst ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือสมบูรณ์ ความคิดเห็นและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย (หรือการชักชวนให้ซื้อ) หลักทรัพย์ การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ (“ข้อเสนอ”) ข้อเสนอใด ๆ ดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านการเสนอขายที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ข้อมูลใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการแนะนำ การจูงใจ การเชิญชวน การโน้มน้าว การส่งเสริมการขาย หรือเป็นข้อเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ จาก Equities First Holdings, LLC หรือบริษัทย่อยของ Equities First Holdings, LLC (เรียกรวมกันว่า ” EquitiesFirst”) และไม่ควรตีความในทางใดทางหนึ่งว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี รวมถึงการแนะนำ การอ้างอิง หรือการรับรองจาก EquitiesFirst ท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของ EquitiesFirst ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ต่าง ๆ  และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ตลอดจนเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ EquitiesFirst ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้รับสามารถส่งต่อเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเอกสารฉบับนี้ไปยังผู้อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ไม่ควรนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคคลในประเทศใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

EquitiesFirst ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ และขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันโดยนัยใด ๆ ภายใต้กฎหมาย ท่านรับทราบว่า EquitiesFirst จะไม่ต้องรับผิดในทุกกรณี สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เป็นกรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยไม่เจตนา หรือที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์หรือการสูญเสียโอกาสใด ๆ แม้ว่า EquitiesFirst จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

EquitiesFirst ได้จัดทำคำแถลงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

ประเทศออสเตรเลีย: Equities First Holdings (Australia) Pty Ltd (หมายเลขทะเบียนบริษัท: 142 644 399) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย (หมายเลข AFSL: 387079) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและจัดเป็นลูกค้าสำหรับการค้าส่ง (Wholesale Client) ตามที่ระบุในมาตรา 761G แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2001 (Corporations Act 2001)เท่านั้นการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลใดที่มีข้อมูลดังกล่าวในครอบครองควรเสาะหาคำแนะนำและทำความเข้าใจข้อจำกัดดังกล่าว เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ควรตีความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเสนอ การจูงใจ หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในลักษณะทั่วไป และไม่ใช่คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล คำแนะนำใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และจัดทำขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์หรือความต้องการทางการเงินของผู้ลงทุน ก่อนดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ท่านควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว และลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ และความต้องการทางการเงินของท่านท่านควรเสาะหาคำแนะนำทางการเงินด้วยตนเอง และอ่านคำแถลงการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารข้อเสนออื่น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง: Equities First Holdings Hong Kong Limitedได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายผู้ให้กู้ยืมในฮ่องกง (หมายเลขใบอนุญาตผู้ให้กู้เลขที่ 1681/2023)และดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกับหลักทรัพย์ (ใบอนุญาตประเภทที่ 1)ภายใต้กฎหมายการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (“SFO”) (หมายเลข CEเลขที่ BFJ407)เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงนอกจากนี้เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเสนอการขายหลักทรัพย์ หรือชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดการหรือจัดหาโดย Equities First Holdings Hong Kong Limitedแต่จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้ SFOเท่านั้นเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ส่งถึงบุคคลหรือองค์กรที่จะทำให้ข้อเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวผิดกฎหมายหรือถูกต้องห้าม

ประเทศเกาหลี: เอกสารข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญ นักลงทุนมืออาชีพ หรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับและไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น

สหราชอาณาจักร: Equities First (London) Limited ได้รับการรับรองและควบคุมในสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (” FCA”) ในสหราชอาณาจักร เอกสารฉบับนี้ได้แจกจ่ายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะเป็นไปตามมาตรา 19(5) (นักลงทุนมืออาชีพ) และมาตรา 42(2) (บริษัทที่มีมูลค่าสุทธิสูง สมาคมอิสระ ฯลฯ) ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องบริการทางการเงินและตลาด ค.ศ. 2000 (การสนับสนุนทางการเงิน) คำสั่ง ค.ศ. 2005 (“FPO”) เท่านั้น และกิจกรรมการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนี้จะใช้ได้เฉพาะกับบุคคลดังกล่าวและมีเพียงแค่บุคคลดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพในการลงทุน หรือบุคคลที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามมาตรา 49 ของ FPO ไม่ควรใช้เอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้หน่วยงานที่ให้การกำกับการให้บริการด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินในพื้นที่ภาคพื้นยุโรป (MiFID) เท่านั้น